Kaavoja ja valintoja kaupunginhallituksessa maanantaina

Petsamon ranta-asemakaava ehdotus asetetaan virallisesti nähtävillä. Kaavan valmistelu käynnistyi vuonna 2013. Lounais-Suomen metsänhoitoyhdistysten säätiö omistaa Pyhämaan Kukaisten kylän lähellä noin 20,6 hehtaarin suuruisen alueen.

Luonnosvaiheen jälleen kaavaa on muutettu, mutta kaupunkisuunnittelun mukaan siinä ei edelleenkään ole onnistuneesti huomioitu kaupungin linjauksia rantarakentamisesta. Kaavan laatijan pyynnöstä ehdotus käsiteltiin kaupunginhallituksessa, joka päätti asettaan sen virallisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.


Vuonna 2015 aloitettu Raudainen-Koivunen-Kiveistenmaa ranta-asemakaavan muutos ja laajennus asetetaan myös virallisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Tähänkin kaavaan jätettiin luonnosvaiheessa huomautuksia ja lausuntoja, jonka jälkeen siihen on tehty muutoksia.


Hiun alueen asemakaavaan tehtiin pieni muutos. Alkuperäisessä kaavassa ollut tienpätkä poistetaan ja väliaikaiseksi tarkoitettu väylä muutetaan pysyväksi kaduksi. Muutos on niin vähäinen, että kaupunginhallitus hyväksyi sen.


Lännentien ja vanhan uimahallin korttelin asemakaavan muutosehdotus on valmistunut ja kaupunginhallitus asettaa sen virallisesti nähtäville. Kaavamuutoksen luonnos oli kevään aikana esillä eikä siihen esitetty mielipiteitä.

Alueella sijaitseva hotelli ja asuinkerrostalo jäävät paikalleen, mutta vanha uimahalli eli nykyinen ampumahalli puretaan. Alueella saa rakentaa kolme neljä/viisikerroksista asuinkerrostaloa.


Varsanpolku kolmessa Orivolla sijaitseva teollisuushalli myydään Hiekkapuhallus ja maalaus Rautanen Oy:lle. Yritys toimii hallissa vuokralla ja se toimii myös omistamassaan naapurihallissa.

Hallin hinta on 106 557 euroa. Lisäksi yritys voi halutessaan lunastaa tontin 13 553 euron hinnalla.


Laskutussihteeriksi kaupunginhallitus valitsi Jenna Paavolan ja antoi kaupunkisuunnittelulle luvan täyttää suunnitteluavustajan toimen.


Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan kaupunginhallitus antoi sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantasen valmisteleman lausunnon.


Kutsuntalautakuntaa valittiin edelleen Ilkka Salminen ja varalle edelleen Matti Karhu.


Kaupunginhallitus valitsi edustajansa lautakuntiin ja johtokuntaan. Tekniseen lautakuntaan valittiin Raimo Löfstedt, varalle Birgitta Runola, ympäristö- ja lupalautakuntaan Sami Virtanen, varalle Mauri Kontu, Sosiaalilautakuntaan Pentti Aitamurto, varalle Heli-Päivikki Laurén, Opetus- ja kasvatuslautakuntaan Birgitta Runola, varalle Rauno Aaltonen, Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaan Johanna Kutila, varalle Ulla-Maija Nikula ja Uudenkaupungin Veden johtokuntaan Jarmo Kolkka, varalle Heikki Wala.


Yhteistyötoimikuntaan valittiin Merja Koski ja Sami Virtanen, heidän varaedustajansa ovat Heli-Päivikki Laurén ja Matti Arvonen.


Pääomasijoitusrahaston sijoitustoimikuntaan valittiin Merja Koski (varajäsen Jarmo Kolkka), Heikki Wala (Harto Forss), Mauri Kontu (Martti Luotonen) ja Timo Järvinen (Raimo Löfstedt). Toimikunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii talousjohtaja Anne Takala.


Sivistys- ja hyvinvointikeskukseen ohjausryhmään kaupunginhallitus valitsi Pentti Aitamurron, Jaana Reijonsaari-Korsmanin, Heikki Walan, Mauri Konnun, Timo Järvisen ja Sami Virtasen.


Kaupunginhallitus poisti tulojäämiä taseesta lähes 150 000 euron verran. Summa on selvästi normaalia isompi, koska siihen sisältyy pääomarahaston eräälle yritykselle myöntämän lainan korkoineen sekä vanhentuneen saatavan, yhteensä yli 125 000 euroa.


Kaupunginjohtaja Atso Vainiolle myönnettiin vuosiloma ajalle 24.6-28.7.