Väestön tausta ja ikärakenne muutoksessa

Ulkomaan kansalaisten ja ulkomaalaistaustaisten määrä on kasvanut Uudessakaupungissa ja myös koko Vakka-Suomen alueella voimakkaasti muutaman viime vuoden aikana. Pitkään ulkomaalaistaustaisten määrä pysyi sadan tuntumassa, mutta viime vuoden lopussa Uudessakaupungissa asui tilastokeskuksen tuoreen tilaston mukaan 800 ulkomaalaistaustaista.

2000-luvun alkuvuosina ulkomaalaistaustaisista lähes kaikki olivat myös vieraan maan kansalaisia, mutta viime vuoden lopussa ulkomaalaistaustaisista noin 200 oli Suomen kansalaisia.

Koko kaupungin väestöstä ulkomaalaistaustaisia oli vuoden vaihteessa 5,1 prosenttia. Vuonna 2010 heidän määränsä saavutti yhden prosentin, vuonna 2016 prosenttiosuus oli 2,4 ja vuonna 2017 3,6 eli kasvu on ollut nopea.


Tilastoa on tehty vuodesta 1990 lähtien. Tuolloin kaupungin asukkaista ulkomaalaistaustaisia oli 0,3 prosenttia ja vieraskielisten osuus oli 0,2 prosenttia. Ulkomailla syntyneitä oli tuolloin 1,6 prosenttia väestöstä, mutta he olivat pääosin suomalaisia, sillä ulkomaan kansalaisten osuus oli 0,3 prosenttia. Kaupungin asukasluku oli 1990 lähes 18 500.

Viime vuoden lopussa asukasluku oli 15 700 ja heistä ulkomaalaistaustaisia oli siis 5,1 prosenttia, ulkomailla syntyneitä 5,5 prosenttia, vieraskielisiä 5,0 prosenttia ja ulkomaan kansalaisia 3,9 prosenttia.


Vakka-Suomen alueella tilanne vuoden 2018 lopussa on lähes samanlainen kuin Uudessakaupungissa, mutta ulkomaalaistaustaisten määrä lähti alueella kasvamaan selvästi aiemmin kuin Uudessakaupungissa. Syynä on todennäköisesti ulkomaisen työvoiman kasvanut käyttö maataloudessa.

Esimerkiksi vuonna 2013 Vakka-Suomessa ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä oli noussut jo 2,6 prosenttiin, kun Uudessakaupungissa se oli vielä 1,4, viime vuoden lopussa molemmissa osuus on 5,1 prosenttia.

Ulkomaan kansalaisten osuus alueella on vajaan prosenttiyksikön suurempi kuin Uudessakaupungissa, ulkomailla syntyneiden määrä taas muuta prosenttiyksikön kymmenyksen pienempi.


Väestön etnisen taustan lisäksi väestön ikärakenne on 30 vuoden aikana muuttunut, muutos on toki ollut hitaampaa, mutta ollut jo vuosikymmeniä saman suuntaista ja muuttanut merkittävästi eri ikäryhmien keskinäistä suhdetta.

Alle 15-vuotiaita oli kaupunkilaisista vuonna 1990 20,8 prosenttia, viime vuonna 13,6, työikäisten eli 15-64 vuotiaiden määrä on muuttunut 67,7 prosentista 58,8 prosenttiin ja 65 vuotta täyttäneiden prosenttiosuus kasvanut 11,6 prosentista 27,6 prosenttiin.

Suuren muuttoaallon vuonna 2017 työikäisten määrä hetkellisesti kasvoi muiden ikäryhmien kustannuksella, mutta viime vuonna palattiin jälleen normaaliin trendiin.


Artikkelikuva: Väestö ikääntyy, työikäisten ja nuorten määrä vähenee hitaasti mutta varmasti.

Ulkomaalaistaustaisten asukkaiden määrä on lähtenyt viime vuosina voimakkaaseen kasvuun Uudessakaupungissa.