Ravintola laajenemassa Hakametsässä

Ympäristö- ja lupalautakunta ei yhtynyt rakennustarkastajan myöntämästä rakennusluvasta tehtyihin oikaisuvaatimuksiin vaan myönsi ravintolan laajentamiselle rakennusluvan ja piti työn aloittamisoikeuden voimassa.

Kyseessä on Hakametsässä sijaitseva, entinen kauppaliikkeen ja pubin rakennus, jonka nykyinen omistaja VLP-Kiinteistö Oy haluaa muuttaa kokonaan ravintolaksi ja rakentaa katetun terassin.

VLP-Kiinteistöt Oy:n takana on Vlad Pavlov, joka on pyörittänyt kiinteistössä jo pari vuotta Bar 88 -nimistä ravintolaa.

Rakennuksen lähinaapurit eli kaksi Hakametsän asunto-osakeyhtiötä jättivät rakennustarkastajan päätökseen oikaisuvaatimuksen.

Ne ovat huolissaan hankkeesta ja pelkäävät sen aiheuttavan häiriötä ja alentavan asuntojen arvoa.


Hankkeesta on kesäkuun alussa pidetty infotilaisuus ja luvan hakija on jättänyt oikaisuvaatimukseen oman vastineensa.

Rakennusluvassa on määritelty, että ravintolassa saa olla samanaikaisesti 500 henkeä sisätiloissa ja 170 henkeä ulkotiloissa eli tulossa on Uudenkaupungin mittakaavassa varsin iso ravintola.

Lautakunta päätti tiistain kokouksessaan yksimielisesti myöntää rakennusluvan siinä määritellyin normaaleinaloittamisehdoin ja pitää aloittamisoikeuden voimassa.

Lautakunnan perustelujen mukaan lupapäätös on tehty maankäyttö- ja rakennuslain sekä hallintolain mukaisesti eikä oikaisuvaatimuksessa ole esitetty mitään, mikä edellyttäisi rakennusluvan kumoamista tai muuttamista.

Lautakunnan päätökseen voidaan hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta.


Artikkelikuva: Pari vuotta sitten avautunut Bar 88 on laajenemassa.