Lautakunta asetti uhkasakon kiinteistön omistajalle

Jo vuonna 2016 alkanut kiista luvattomasta saunarakennuksesta jatkuu. Tiistaina kokoontunut lupa- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti asettaa kiinteistön omistajalle uhkasakon.

Rakennustarkastaja havaitsi joulukuussa 2016 tekemällään valvontakäynnillä, että kiinteistöllä on luvaton saunarakennus.

Kiinteistön omistajaa kehotettiin tammikuussa 2017 poistamaan luvaton saunarakennus ja määräajaksi annettiin toukokuun loppu 2017.

Kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa todettiin, että luvaton saunarakennus on kiinteistöllä edelleen. Kiinteistön omistajalle varattiin lain mukainen tilaisuus selityksen antamiseen.

Kiinteistön omistaja toimitti elokuussa selvityksen, jossa hän kertoi aloittaneen sähköisen rakennuslupahakemuksen täyttämisen.

Hakemus tuli vireille tämän vuoden helmikuussa, jonka jälkeen hakemusta pyydettiin kolmasti täydentämään. Viimeisen täydennyksen määräaika oli 27.5, jolloin hakija peruutti hakemuksen.


Päätöksessä todetaan kiinteistönomistajan rikkomuksena olevan luvattoman saunarakennuksen sijoittaminen kiinteistölle ja omistaja velvoitetaan poistamaan se.

Toimenpide on suoritettava neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lautakunta tehostaa velvoitetta 2000 euron uhkasakolla.

Ko. kiinteistöllä on rantakaava, joka sallii saunan rakentamisen, mutta peruutetussa hakemuksessa se oli esitetty sijoitettavaksi rantakaavassa esitetyn rakennusalan ulkopuolelle.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätöksestä ilmoitetaan myös poliisille.

Lautakunnan tekemästä päätöksestä veloitetaan hyväksytyn rakennusvalvontataksan mukainen 520 euron maksu.

Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen.