Asukasluvussa ei suurta muutosta

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Uudenkaupungin väkiluku kasvoi toukokuussa kolmella. Laskua vuoden vaihteesta on vuoden aikana tullut 44 henkeä ja viime vuoden toukokuun luvusta 115 henkeä.

Uusikaupunkilaisia oli toukokuun lopussa 15669 henkeä, heistä oli miehiä 8007 ja naisia 7662.

Naapurikunnissa asukasluku kasvoi lievästi, Laitilassa ja Kustavissa asukasluku kasvoi toukokuussa seitsemällä, Vehmaalla yhdeksällä, Pyhärannassa asukasluku pysyi samana ja Taivassalossa väheni kahdella.

Vakka-Suomen yhteinen asukasluku oli toukokuun lopussa 31 240.


Viiden vuoden ikäryhmissä tarkasteltuna kaupungin ikärakenteen muutos vanhempaan suuntaan jatkuu. Esimerkiksi 0-4-vuotiaiden määrä väheni alkuvuoden aikana 17:llä ja 5-9-vuotiaiden määrä 12:lla ja niiden paljon puhuttujen 20-29-vuotiaiden määrä 30:llä.

Näitäkin isompi muutos on tapahtunut 60-64-vuotiaiden määrässä, joka on pienentynyt 40:llä. Selvästi kasvaneet ikäryhmät ovat 35-39-vuotiaat, joiden määrä on kasvanut 24:llä ja 70-74-vuotiaiden 28:lla.

Kuntalaiskyselyn myötä esiin tullut epäsuhta 20-29-vuotiaiden naisten ja miesten määrässä näyttää sekin edelleen kasvavan. Ko. ikäisiä miehiä asui kaupungissa toukokuussa 1019, naisia 613.

Suhde säilyy, joskin lievempänä myös kaksi ikäryhmää vanhemmissakin eli 30-34-vuotiaita miehiä asuu kaupungissa 111 enemmän kuin naisia ja 35-39-vuotiaissa ero on 129.

Naisten määrä ylittää miesten määrän yli 60-vuotiaiden joukossa lähes 500 hengellä.

Nuoremmissa ikäluokissa 20-vuoteen asti erot sukupuolten välillä ovat pieniä.