Terveyslautakunta valitsi työntekijöitä

Tiistaina viimeisen kokouksensa ennen kesätaukoa pitänyt terveyslautakunta täytti useita avoimia työsuhteita.


Avosairaanhoidon kuntoutus- ja terapiapalvelujen sairaanhoitajan työsuhteeseen valittiin sairaanhoitaja (AMK) Pia Eskola, varalle sairaanhoitaja (AMK) Ulla-Maija Pohjalainen. Paikkaa haki seitsemän henkilöä, joista neljä kutsuttiin haastatteluun.


Terveyspalvelujen osasto 1:n sairaanhoitajan vakinaiseen työsuhteeseen valittiin sairaanhoitaja (AMK) Siina-Maria Suominen. Paikkaa haki seitsemän hakuehdot täyttävää hakijaa.


Vehmaan vuodeosaston sairaanhoitajan vakinaiseen työsuhteeseen valittiin sairaanhoitaja Laura Pajunen. Hakijoita oli kolme, jotka kaikki haastateltiin.


Vehmaan vuodeosaston sairaanhoitajan varahenkilön vakinaiseen työsuhteeseen valittiin sairaanhoitaja Päivi Nikusaari. Tähänkin paikkaa oli kolme hakijaa, jotka kaikki haastateltiin.


Terveyspalvelujen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluyksikön esimiehen virkaan valittiin terveydenhoitaja (YAMK) Taru Elo. Virkaa haki kuusi henkilöä, joista neljä kutsuttiin haastatteluun.


Avosairaanhoidon terveyskeskuslääkärin vakinaiseen virkaan valittiin lääketieteen lisensiaatti Tara Tuominen. Hakemuksia virkaan tuli vain yksi.