Alueen väestö tervehtynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n uusin koko maan kattava sairastavuusindeksitilasto osoittaa Uudenkaupungin osalta positiivista kehitystä. Asukkaiden sairastavuus on selvästi laskenut viimeisen noin kymmenen vuoden aikana suhteessa koko maahan ja myös absoluuttisesti.

Indeksi kokoaa tiedot yhteen seitsemästä vakavasta sairausryhmästä eli syövistä, sepelvaltimotaudista, aivoverenvuototaudeista, tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, mielenterveyden häiriöistä, tapaturmista ja dementiasta.

Tiedot suhteutetaan koko maahan ja keskiarvo on sata. Indeksi lasketaan sekä ikävakioituna että ikävakioimattomana. Ikävakioidussa indeksissä on huomioitu paikkakunnan ikärakenteen vaikutukset.


Uudenkaupungin ikävakioimaton sairastavuusindeksi oli vuonna 2016 eli uusimpana tilastovuonna 108,6 eli maan keskiarvon yläpuolella, mutta laskutrendi on ollut voimakas.

Vuonna 2008 indeksi oli 133,6, mutta silloin tapahtui käänne ja sen jälkeen indeksi on ollut reippaassa laskussa.

Ikävakioitu indeksi tipahti vuonna 2016 jo alle sadan 98,6:een eli maan keskiarvo paremmaksi. Sekin oli korkeimmillaan vuonna 2009 luvussa 124,2.


Kyseessä on siis vertailu kuntien kesken, mutta THL:n sivulla todetaan, että myös absoluuttinen sairastavuus on viime vuosina ollut laskussa. Toisaalta erot maan eri osien välillä ovat selvästi kasvaneet.

Suhteellisesti terveintä väestö on Ahvenanmaalla (indeksi 65), Uudellamaalla (83) ja Pohjanmaalla (89), suurinta sairastavuus taas on Pohjois-Savossa (130), Pohjois-Karjalassa (122), Pohjois-Pohjanmaalla (122), Kainuussa (118) ja Lapissa (115).


Eri sairauksien kohdalla erot Uudessakaupungissa ovat isot. Alhaisin indeksi on sepelvaltimotaudilla, 72,7 tai ikävakioituna 67,2, korkein taas tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, indeksit 153,6 ja 126,9.

Keskimääräistä harvinaisempia täällä ovat myös aivoverisuonitaudit ja mielenterveyden sairaudet, yleisempiä taas mm. tapaturmat ja syövät.

Varsinkin mielenterveysindeksi on viime vuosina laskenut selvästi, vuonna 2007 se oli vielä lähes 130, vuonna 2016 enää noin 90. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat laskeneet vieläkin selvemmin, indeksi oli 2009 peräti 198, joka tarkoittaa noin kaksinkertaista määrää maan keskiarvoon, vuonna 2016 se oli edelleen korkea noin 130, mutta laskua oli siis paljon.

Ikävakioimaton syöpäindeksi taas on noussut sadan tuntumasta 134:ään, mutta ikävakioituna se on vain hieman keskiarvon yläpuolella 108:ssa.


Naapurikunnissa trendi on viime vuosina ollut myös laskeva. Kustavissa vakioimaton indeksi vuonna 2016 oli 124,9, vakioitu 101,4, Laitilan vastaavat luvut 115,6 ja 110,3, Pyhärannan 102,2 ja 90,9, Taivassalon 112,8 ja 95,2 ja Vehmaan 110,3 ja 99,2 eli koko alueen ikävakioitu sairastavuus on hyvin lähellä maan keskiarvolukuja.


Artikkelikuva: THL:n sairastavuusindeksin mukaan väestö sairastaa eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa, kuten kartasta ilmenee.

Alueen kuntien sairastavuusindeksi kääntyi vuoden 2010 paikkeilla selvään laskuun. Kaaviossa ikävakioimaton indeksi, ikävakioitu on alueella noin 10-15 yksikköä alempi.