Jätehuollon tulevaisuus Uudessakaupungissa?


Otsikon asiaa pohditaan tosiaan Uudessakaupungissa ja selvityksiä tehdään. Herää tosin kysymys, tuodaanko kaikki vaihtoehdot tasapuolisesti esille?

Lehdissä on nyt suurin otsikoin kerrottu kuinka kannattavaa olisi Uudenkaupungin liittyä osaksi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:tä. Onko asia tosiaa näin ruusuinen kuin annetaan ymmärtää? Alla muutamia seikkoja joiden perusteella, mielestäni ei.

Lehtikirjoituksessa väitetään sopimuksessa voitavan sopia, että kiinteistönomistaja päättää, mikä yhtiö hänen jätteensä kuljettaa. Niin saattaa aluksi ollakin, mutta entä sitten kun ollaan osana Jätehuolto Oy:tä.

Silloin ylikunnallinen Jätehuoltolautakunta tekee päätökset ja siellä Turku ja Salo suurimpima osakkaina ratkaisevat asiat omien tarpeidensa mukaan. Esimerkkinä voi mainita päätöksen siirtymisestä sako- ja umpikaivojen lietteen kuljetuksessa kunnan järjestämään kuljetukseen.

13 kunnan valituksella ei ollut mitään vaikututusta päätökseen. Samoin tuntuu erikoiselta, että kuntien omistamassa osakeyhtiössä eri kunnilla olisi erilaiset sopimukset.
Pidetään me päätösvalta omissa käsissä.

Lainsäädännön muutokset tuodaan esille, vaikka kyseinen laki on vasta valmisteluvaiheessa. Uuden hallituksen ohjelmakin saattaa tuoda siihen vielä melkoisia muutoksia.

Uusikaupunki ei jää yksittäiseksi saarekkeeksi, vaikkei liitykkään Jätehuolto Oy:n, sillä esim Laitila, Taivassalo, Pyhäranta ovat jo tässä vaiheessa päättäneet olla liittymättä. Olisiko tässä Vakka-Suomen yhteistyölle taas hyvä kohde katsoa tulevaisuutta yhdessä?

Salon uudella jätteenpolttolaitoksella ja monella muulla on jo ja tulevaisuudessa ainakin, pulaa poltettavasta jätteestä, kun kierrätys alkaa toimia aina vaan paremmin.

Siinä on syy, miksi Jätehuolto Oy:hyn halutaan lisää osakkaita (= maksajia). Mielestäni Uudellakaupungilla on hyvä välivarastointipaikka, eli myydään sinne kertyvä jäte sitten siitä eniten tarjoavalle laitokselle.

Uudenkaupungin strategiassakin korostetaan paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksien tukemista. Parhaiten se tapahtuu antamalla paikallisten yritysten hoitaa kuljetukset ja niille mahdollisuus kehittää kierrätystä sekä yleisesti jätehuoltoa. Siinä syntyy samalla paikkakunnalle monia uusia työpaikkoja.

Toivon tässäkin asiassa samaa mitä kaupunhallituksen uusi puheenjohtaja lehtikirjoituksessa toteaa, että virkamiehet valmistelevat vaihtoehdot ja tuovat kaikki faktat päättäjien tietoon ja siltä pohjalta tehdään päätökset.
Tämän hetkisillä faktoilla en kannata Ukin liittymistä Jätehuolto Oy:n osakkaaksi.

Olli Laivo
kaupungin valtuutettu, kesk