Luvaton päästö sekoittaa puhdistamon koekäyttöä

Vakka-Suomen Veden Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus on sujunut muutamaa pientä takaiskua lukuun ottamatta erinomaisesti. Rakennus- ja asennustyöt saatiin valmiiksi aikataulussa ja maaliskuussa puhtaalla vedellä aloitetut tiiviyskokeet onnistuivat mutta toukokuun alussa käynnistynyt varsinainen koeajo on kohdannut ongelmia.

– Puhdistustulokset ovat toki parempia mitä vanhalla puhdistamolla saatiin aikaan ja parhaat tulokset sitten vuoden 2015, mutta tavoiteltuun puhdistustehoon emme ole vielä päässeet, kertoo liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm.

Ongelmia on viime viikkoina aiheuttanut satunnaisesti puhdistamolle tuleva aine, joka aiheuttaa toimintaan ”notkahduksia,” joista toipuminen vie aikansa eikä prosessi sen vuoksi pääse vielä käynnistymään täydellä teholla.

– Aineesta on otettu näytteet ja ne ovat analyysissä, joten tarkemmin sen koostumusta emme osaa sanoa, mutta analyysien jälkeen toivottavasti saamme rajattua mahdollisia lähteitä ja ratkaistua ongelman, kertoo puhdistamon vastaava hoitaja Matti Piiroinen.

Matti Piiroinen esittelee yhtä kaavioista, joilla uuden laitoksen toimintaa eri tilanteissa on mietitty ja suunniteltu.


Se on joka tapauksessa selvää, että aine on sellaista, jota viemäriin ja sitä kautta puhdistamolle ei saa toimittaa.

– Kyseessä on toivottavasti tietämättömyys ja ajattelemattomuus, mutta jos ainetta on tahallaan tieten tahtoen päästetty viemäriin, niin ainakin silloin tulossa voi olla isokin lasku, sillä kuluja on kertynyt monella tavalla ja aikataulut ovat venyneet.

Puhdistamolla jätevedestä poistetaan kiintoaine, fosfori ja typpi sekä madalletaan mereen menevän aineen hapetuskuormaa, jotta se ei aiheuttaisi happikatoa meressä. Nyt ongelman aiheuttanut aine aiheuttaa merkittävän piikin hapenkulutusarvoon.

– Kyseisen ongelman aiheuttavan aineen määrä voi olla paljon tai vähän aineesta riippuen. Mistään vuodosta ei kuitenkaan voi olla ole kysymys, koska sitä ei tule jatkuvasti.


Ilman ongelmaa puhdistamo toimisi todennäköisesti jo typenpoistoa lukuun ottamatta suunnitelmien mukaan. Uusi typenpoisto ei käynnisty täysimääräisesti ennen kuin toiminta on muuten kunnossa.

Lisäongelmia on tiedossa, jos ylimääräisen aineen tuloa ei saada loppumaan lähikuukausina, sillä typenpoiston biologinen prosessi ei lähde käyntiin kylmillä ilmoilla, jolloin sitä jouduttaisiin odottamaan kevääseen asti.

– Mutta siis täytämme nytkin nykyisen ympäristöluvan ehdot, mutta uudessa luvassa todennäköisesti tai varmasti ehtoja kiristetään ja niitä emme tule täyttämään, jos ongelmaa ei saa loppumaan ja typenpoistoa käyntiin.


Toinen ylimääräistä työtä aiheuttanut seikka tapahtui ympäristöluvan kanssa. Se pistettiin käsittelyyn jo vuoden 2018 maaliskuussa ja oletus oli, että päätös saadaan vuoden sisällä. Viime maaliskuussa sitä ei kuitenkaan oltu alettu edes käsitellä.

– Niinpä teimme koetoimintailmoituksen, jonka perusteella voimme käyttää ja viilata uuden puhdistamon toimintaa vuoden ajan ja sitten pitäisi jo ympäristölupapäätöksenkin tulla.


Muuten saneeraushanke on edennyt aikataulussa ja kaikin puolin erinomaisesti. Yhteistyö urakoitsijan ja valvojan kanssa on toiminut ja rakennusvaiheen aikana käydyissä neuvotteluissa on keksitty useita parannuksia. Lisäksi on käyty vastaavanlaisissa puhdistamoissa ”vakoilemassa” ja varastamassa, toki isännän luvalla, parhaat ideat ja käytännöt.

– Varsinaisia laskutettavien muutostöiden osuus kokonaiskustannuksista jääneen noin kolmen prosentin tienoille, joka olisi hyvä luku uudiskohteissa, tällaisissa saneerauskohteissa se on erinomainen.

Rakennustyö ei ole myöskään aiheuttanut haittaa ympäristölle eikä ulkoaltaista ole tullut hajuhaittoja, joita jotkut pelkäsivät.

– Mutta edelleen meille voi ilmoittaa, jos tuntuu, että puhdistamolta pääsee tuoksuja tai jotain muuta ongelmaa ilmenee.


Puhdistamolla tehdään vielä muutaman viikon ajan viimeistelytöitä 5-6 urakoitsijan miehen kanssa, parhaimmillaan työntekijöitä oli kolmisenkymmentä.

– Ympäristökin tulee siistiytymään lähikuukausina, mutta lopullisesti alue pistetään kuntoon ensi vuonna. Esimerkiksi asvaltointi kannattaa tehdä vasta sitten, kun ympäristölupa on tullut, koska siinä todennäköisesti on jotain vaatimuksia pinnan suhteen.

Rakennusaika ja uuden järjestelmän opettelu samaan aikaan, kun prosessi on koko ajan vaatinut normaali huomion, on kuormittanut puhdistamon väkeä. Kim Westerholm antaa erityistunnusta puhdistamonhoitaja Matti Piiroiselle ja käyttöinsinööri Tarmo Niemelle, joiden työpäivät ovat viimeisen vuoden aikana venyneet ja lomiakin on siirrelty tarpeen mukaan.


Artikkelikuva: Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus on viimeisiä viilauksia vaille valmis ja laitoksen koekäyttö on menossa.

Liikelaitosjohtaja Kim Westerholm (vas.) ja urakoitsijan projektipäällikkö Olli Väisänen.