Rikosten määrässä vuoden 2017 piikki taittunut

Poliisi ilmaisi pari vuotta sitten huolensa Uudessakaupungissa lisääntyneiden hälytystehtävien määrästä. Kasvu ajoittui samaan aikaan, kun kaupungin asukasluku kasvoi nopeasti. Hälytysten lisääntyminen näkyi myös poliisin kirjaamien rikosten määrässä.

Piikki oli kuitenkin hyvin lyhytaikainen. Tilastokeskuksen kuukausittain keräämä rikostilasto kertoo, että vuoden 2017 jälkeen trendi on ollut aleneva ja rikosten määrässä on palattu pääosin normaalitasoon.

Monen rikoksen kohdalla vuosi 2017 ei ollut mitenkään dramaattinen ja oli esimerkiksi parempi kuin vuosi 2010, kuten oheisesta kaaviosta ilmenee.

Poliisi kirjasi Uudessakaupungissa kuluvan vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana noin 1100 rikosta ja rikkomusta, joista reilu 600 oli rikoslakirikkomusta. Vuonna 2017 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vastaavat luvut olivat 1255 ja 805.

Vastaavia suuruusluokan lukuja viimeisen kymmenen vuoden ajalta löytyy vuodelta 2010, mutta sen jälkeen rikosten ja rikkomusten määrä on ollut puolessa vuodessa alle 1200 lukuun ottamatta vuotta 2017.


Joidenkin rikosten kohdalla viime vuosien muutokset näkyvät selvemmin. Esimerkiksi varkausrikoksia kirjattiin vuoden 2017 alkupuoliskolla 181, tämän vuoden alkupuoliskolla enää 107. Ainoa alle sadan varkausrikoksen puolivuosi oli 2014 alkupuoli. Vahingontekorikokset ovat pudonneet vuoden 2017 alkupuolen 90:stä 66:een.

Omaisuusrikosten yhteismäärä oli muutama vuosi sitten noin 350, tämän vuoden alkupuoliskolla alle 250.

Henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa ei vuoden 2017 kohdalla näy kasvua eikä toisaalta laskua sen jälkeen, vaan lukumäärä on pysytellyt kymmenen viime vuoden aikana 60-70 välillä.

Ryhmän sisällä sen sijaan pahoinpitelyjen ja lievien pahoinpitelyjen määrä kasvoi vuosien 2017 ja 2018 aikana, mutta on tänä vuonna lähtenyt laskuun. Vuosien 2013 ja 2014 pahoinpitelyjä kirjattiin puolessa vuodessa vain hieman yli kymmenen, viime vuonna kumpanakin vuosipuoliskona yli 30 ja tämän vuoden alkupuolella 25.


Autotehtaan kasvu näkyi vuonna 2017 asukasmäärän kasvun lisäksi liikenteen kasvuna ja se näkyy myös poliisin tilastoissa. Liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjattiin vuonna 2017 yhteensä yli 400, viime vuonna luku oli noin 340 ja tämän vuoden alkupuoliskon aikana 143.

Rattijuopumusten ja törkeiden rattijuopumusten määrät eivät ole muutaman viime vuoden aikana vaihdelleet, vaan molemmat ovat olleet kymmen vuoden tarkastelujakson aikana lievässä laskussa. Alkuvuonna rattijuopumuksia kirjattiin 16 ja törkeitä rattijuopumuksia 20, esimerkiksi vuonna 2010 yhteismäärä oli lähellä 60:tta.

Poliisin tietoon tulleiden muutamien rikostyyppien lukumäärän kehitys puolivuosittain viimeisen kymmynen vuoden aikana Uudessakaupungissa.