Kalannin vanhainkodin toimintaan muutoksia

Kalannin vanhainkodin pitkäaikaispaikkoja on muutettu tilapäishoidon paikoiksi ja muutosta tullaan jatkamaan tänä ja ensi vuonna.

Tällä hetkellä kaupungilla on Kuunarissa 20 lyhtyaikaisen hoidon paikkaa ja Merituulikodin Tyynelän yksikössä 14 ja Valkaman yksikössä 1-2. Ikäystävällinen Uusikaupunki -suunnitelmassa on tavoitteeksi asetettu tälle vuodelle 40 ja ensi vuodeksi 45 paikkaa.

Tyynelän yksikön tilapäishoidon paikkojen kuormitus oli alkuvuonna 97 prosenttia ja paineet paikkojen lisäämiselle kovat.

Tilapäishoito on kotona asuville ikäihmisille tarkoitettua palvelua, joka tukee ikääntyvän kotona asumista mahdollisimman pitkään.


Kalannin vanhainkodin tilapäishoidon paikat kohdennetaan ensisijaisesti omaishoidettaville intervallijaksojen ja hoitajien lakisääteisten vapaiden ajaksi tarvittavan hoidon järjestämiseen, mahdollisuuksien mukaan intervallijaksoja voidaan tarjota muillekin ikääntyville asiakkaille.

Muutoksen vuoksi ei vanhainkodin asukashuoneisiin tarvitse tehdä muutoksia. Muutos toteutetaan vaiheittain, elokuun alussa otettiin käyttöön kolme tilapäishoidon paikkaan ja kaksi paikkaa muutetaan, kun ne vapautuvat.

Taloudellisesti muutos vähentää asiakasmaksutuloja, mutta toisaalta säästöä syntyy lääke- ja hoitotarvikekuluissa.

Muutos annetaan sosiaalilautakunnalle tiedoksi torstain kokouksessa.


Artikkelikuva: Kalannin vanhainkodissa juhlittiin muutama vuosi sitten uuden terassin valmistumista.