Kotihoitoon pyydetään lisää työtekijöitä

Sosiaalilautakunta päätti eilisessä kokouksessaan anoa kaupunginhallitukselta ja edelleen valtuustolta tälle vuodelle 47 000 euron lisämäärärahaa neljän lähihoitajan palkkaamiseksi kotihoitoon ja pyytää myös hallitukselta toimien täyttöluvan, jos valtuusto myöntää rahat.

Lautakunnan listalla lisätarvetta on perusteltu pitkästi. Koko pykälä löytyy tästä.


Lyhyesti perusteltuna tarve pohjimmiltaan johtuu rakennemuutoksesta, jolla pitkäaikaista laitoshoitoa on vähennetty ja kehitetty kuntouttavaa kotihoitoa.

Painopisteen muutoksen seurauksena vuodesta 2014 lähtien kotihoidon henkilöstä on kasvanut 12 vakanssilla. Tosin näistä vain kolme tekee välitöntä asiakastyötä.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä on jatkuvassa kasvussa, mutta kotikäyntien määrä on kasvanut suhteessa voimakkaammin, kasvu on viime vuosina ollut noin 10 000 käyntiä vuodessa.

Henkilöstön kuormitus on kasvanut eikä kotihoidon henkilöstö voi hyvin, jota osoittaa sairauspoissaolojen kasvu. Sijaisia on toisaalta vaikea saada ja siksi ylityökorvausten määrä on kasvanut.

Tilanne kriisiytyi vuosilomien alkaessa eikä kaikkiin vuosilomiin saatu sijaista, ei myöskään kesän äkillisiin poissaoloihin, todetaan esittelytekstissä.


Lupaa pyydetään siis neljän hoitajan palkkaamiseksi 1.9 lähtien, kustannukset loppuvuoden aikana ovat 47 000 euroa. Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran 9.9 joten syyskuun alusta ei toimien täyttö onnistu millään.

Ensi vuodeksi rahat sisällytetään budjettiin, jonne neljä hoitajaa tekee lisäkuluja noin 140 000 euroa vuodessa.

Vanhusten palvelut olivat esillä kaupungin puolen vuoden osavuosikatsauksessa, sillä se on jo alkuvuoden aikana ylittänyt budjettinsa yli miljoonalla eurolla.

Ukinytin juttu osavuosikatsauksesta löytyy tästä.


Artikkelikuva kaupungin kotihoidon sivulta.