Sosiaalilautakunta valitsi työntekijöitä

Torstaina kokoontunut sosiaalilautakunta valitsi neljä työntekijää ja pyysi viidelle toimelle täyttölupaa, antoi viranomaisoikeuksia ja päätti asiakasmaksusta.

Kalannin palvelukeskuksen hoitoapulaisen vakinaiseen työsuhteeseen valittiin hoiva-avustaja Eija Varjonen ja hänen kieltäytymisen varalle siivoustyönohjaaja Kirsi Urpanen. Paikkaa haki 13 henkilöä, joista neljä kutsuttiin haastatteluun.

Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunarin lähihoitajan vakinaiseen työsuhteeseen valittiin lähihoitaja Nina Redsven. Paikkaa haki kaikkiaan 18 henkilöä, joista haastateltiin neljä.

Kotihoidon lähihoitajan työsuhteeseen valittiin lähihoitaja Charlotta Grundström ja hänen kieltäytymisensä varalle lähihoitaja Heidi Luoto. Tehtävään tuli 11 hakemusta, joista haastateltiin viittä.

Kotihoidon vakinaiseen lähihoitajan työsuhteeseen valittiin lähihoitaja Niina Valkonen ja hänen kieltäytymisensä varalle lähihoitaja Niina Koskivaara. Hakijoita oli 15, joista kuusi henkilöä haastateltiin.


Kaupunginhallitukselta lautakunta pyytää täyttölupaa kahden Merililjakodin lähihoitajan tehtävän, kotihoidon lähihoitajan työsuhteen ja kahden kotihoidon sairaanhoitajan työsuhteen täyttämiseen toistaiseksi voimassa olevana.


Lautakunta myönsi Laitilan sosiaalipalveluohjaaja-johtaja Anitta Keskitalolle Uudenkaupungin kaupungin viranomaisoikeudet 9.8 alkaen. Oikeudet liittyvät sosiaalitoimen yhteispäivystykseen ja valtuutus on voimassa virka-aikojen ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin.

Samalla todettiin Sirpa Ruotsalaisen viranomaisoikeudet päättyneeksi.


Kalannin vanhainkodin pitkäaikaispaikkoja muutetaan tilapäishoidon käyttöön (ukinytin juttu asiasta tässä) ja lautakunta päätti tilapäishoidon asiakasmaksuksi 1.8 alkaen 22,5 euroa vuorokaudessa, omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavan maksu on 11,4 euroa vuorokaudessa.


Lautakunnan anomuksesta lisärahan saamiseksi kodinhoidon neljän uuden lähihoitajan palkkakustannuksiin on kerrottu tarkemmin täällä.