Seurakunta järjestää iltapäivätoimintaa koululaisille

Keskiviikkona kokoontunut kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta järjestää iltapäivätoimintaa koululaisille lukuvuoden aikana.

Lapsiperhehankkeen yhteistyöryhmä on jatkanut kokoontumisiaan, vaikka hanke päättyi viime vuonna. Ryhmässä on mukana kaupungin edustajia ja kolmannen sektorin toimijoita.

Ryhmässä on viime aikoina keskusteltu erityisesti maahanmuuttajista ja vuorotyön haasteista, suuri huolenaihe on ollut koululaisten yksinäiset aamut, iltapäivät, illat ja yöt.

Yhtenä kokeiluna aloitetaan maksuton lastenhoito, jota tarjotaan 3-5-vuotiaille lapsille 1,5 tunnin ajan, kerran viikossa seurakunnan päiväkerhon yhteydessä ja kerran viikossa MLL:n perhekahvilatoiminnassa.

Toinen keino on koululaisten iltapäivätoiminta. Pohitullilla kokoontuva ryhmä on suuri, mutta tarjoamalla toinenkin mahdollisuus voidaan ryhmää pienentää. Iltapäivätoiminta sopii seurakunnan lapsityön kokonaisuuteen hyvin ja se voidaan toteuttaa nykyisellä henkilöstöresurssilla.

Kaupunki avustaa seurakunnan iltapäivätoimintaa.


Uuden kirkon kuoriurkuja laajennetaan kahdella äänikerralla. Teknisesti urkujen laajennus on mahdollista suorittaa helposti ja uudistuksen jälkeen urkujen ääni tukevoituu, koska jalkioon voi lisätä itsenäisiä matalia ääniä.

Neuvosto hyväksyi T:mi Sepon huolto ja korjauksen 6000 euron tarjouksen työn tekemisestä. Hankinta rahoitetaan investointikohdasta Seurakuntakeskuksen ulkomaalaus, joka ei ole toteutunut.


Seurakunta hankkii myös nostopöydän siunauskappelin takaosan portaikkoon. Portaikon kautta kuljetetaan arkkuja ja se on työturvallisuuden ja toimivuuden kannalta huono.

Tämä uusi hanke rahoitetaan investointiohjelmassa olevien kohteiden siunauskappelin muutostyöt (10 000 euroa) ja uusi uurnalehto (20 000) varauksista. Nostimen toteuttaa Osakeyhtiö Kuljetin.


Seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa vuosina 2019-2022 BDO Audiator Oy hintaan 10 304 euroa vuosi. Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle yhtiölle, joista kaksi teki tarjouksen, heidän joukossaan ei ollut nykyinen KPMG Oy Ab.

Tarjoajat vertailtiin, ehdokkaiden ominaisuudet poikkesivat toisistaan, mutta kokonaisuutena ne olivat tasavahvat. Talouspäällikön esityksen mukaisesti neuvosto valitsi BDO Audiator Oy:n.


Seurakunnassa otetaan käyttöön ns. varhaisen tuen toimintamalli. Se sisältää työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea koskevan ohjeistuksen.

Mallin tavoite on varmistaa, että mahdollisiin työntekoa, turvallisuutta tai työhyvinvointia uhkaaviin tekijöihin puututaan työpaikalla riittävän aikaisessa vaiheessa. Malli esitellään henkilöstölle syksyn aikana ja esimiehet opastetaan sen käyttöön.


Kirkkovaltuuston jäsen Tytti Hyytiä on muuttanut pois paikkakunnalta. Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että hänelle myönnetään ero valtuuston jäsenyydestä ja että valtuusto kutsuu varajäsen Helle Vahteran varsinaiseksi valtuutetuksi.


Seurakunnan lastenohjaajan virkavapauden ajaksi neuvosto valitsi sijaiseksi laitilalaisen Jenni Silvastin ajaksi 1.8.2019…5.6.2020. Hakijoita oli kolme.