Uki mukana houkuttelemassa kansainvälistä osaamista

Uusikaupunki on mukana kaksi vuotta kestävässä hankkeessa, jonka tarkoitus on tukea yritysten ja työnantajien kansainvälisiä rekrytointeja. Hankkeen avulla tunnistetaan toimivia käytäntöjä ulkomaisen työvoiman ja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi sekä alueella pysymiseksi. Projekti on käynnissä 1.8.2019–31.8.2021.

Hanke on Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin yhteinen osahanke, joka liittyy suurempaan 18 kunnan ja kaupungin yhteiseen hankkeeseen. Nämä kaupungit muodostavat yhteisen työssäkäyntialueen ja ovat keskeisessä roolissa Lounais-Suomessa käynnissä olevassa positiivisessa rakennemuutoksessa.


Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeessa selvitetään alueen yritysten tarpeita. Lisäksi määritetään hyviä toimintatapoja, joilla voidaan tukea työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten opiskelijoiden jäämistä alueelle.

– Samalla tuetaan yritysten kasvua, liiketoiminnan kehittymistä ja kansainvälistymistä, kertoo projektikoordinaattori Piia Laisti.

Työttömyysprosentit ovat kaikissa osahankkeen kaupungeissa alhaiset, eikä työvoimapoliittisin keinoin pystytä tuottamaan yritysten tarpeita vastaavaa työvoimaa. Yritysten kilpailukyvyn, toimintaedellytysten ja tuotannon kehittämisen varmistamiseksi on mietittävä uusia tapoja löytää osaavaa työvoimaa. Työvoimasta on pulaa lähes kaikilla toimialoilla, ja tilanteen ennustetaan heikkenevän entisestään seuraavan vuoden aikana.

– Lisäksi hankkeella pyritään lisäämään alueen yhteismarkkinointia ja houkuttelevuutta, Laisti painottaa.


Koordinaattori ottaa suoria kontakteja alueen yrityksiin, mutta myös yritykset voivat ilmoittaa halukkuutensa suoraan koordinaattorille puhelinnumeroon 041 730 0524.

Hankkeessa pyritään aluksi lisäämään alueen tunnettuutta, ei umpimähkään vaan alueen tarpeet ja kohdealueiden tarpeet huomioiden, sen jälkeen houkutellaan osaajia, otetaan heidät vastaan ja autetaan heitä asettumaan, jotta vierailusta tulisi pitkäaikainen.

Toiveissa on valmiiden ammattilaisten lisäksi luoda yhteyksiä opiskelijoihin, joista yrityksissä voisi kasvaa tarvittavia asiantuntijoita.

Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto, Seutu-AIKO