Henkilövalintoja, virantäyttöjä ja selvityspyyntöjä hallituksessa

Kaupunginhallitus perusti maanantaina kiinteistöpäällikön viran, jossa tehtävässä toimii jatkossa nykyinen kiinteistöpäällikkö Rami Arola. Aiemmin kyseessä on ollut työsuhde, mutta koska kiinteistöpäällikkö tuuraa teknistä johtajaa ja siten tekee viranhaltijapäätöksiä, pitää kuntalain mukaan tällöin olla virka.


Suunnitteluavustajan toimeen kaupunginhallitus valitsi Tiina Kuusiston ja hänen varalleen Amanda Vikstedtin.


Taloussuunnittelijan tehtävään valittiin kauppatieteiden maisteri Kirsi Koski-Pärnä. Työsuhde täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.10 lähtien. Varalle valittiin YAMK Laura Harikkala.


Sanna Häklille myönnettiin ero laskentapäällikön virasta. Hallitus ei kuitenkaan myöntänyt vielä täyttölupaa virkaan, vaan asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Merja Kosken (sdp) ehdottamana ja Jarmo Kolkan (sdp) kannattamana hallitus haluaa ennen päätöksen tekoa selvityksen taloushallinnon henkilöstörakenteesta.


Sosiaali- ja terveyspuolelle hallitus myönsi kahdeksan täyttölupaa, mm. lähihoitajan ja sairaanhoitajan tehtäviin sekä työterveyshuollon terveyskeskuslääkärin viralle.


Sosiaalilautakunnan määräraha-anomus neljän lähihoitajan palkkaamiseksi kotipalveluihin ja toimien täyttölupa siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Siirtoa pyysi proUkin Heikki Wala.

Samalla hallitus kutsui vanhustyön johtajan Kirsi Routi-Pitkäsen seuraavaan kokouksen selvittämään kotihoidon tilannetta.

Vanhuspalvelut ovat alkuvuoden aikana ylittänyt selvästi talousarvionsa, kun palvelujen tarve on kasvanut ja kuormituksesta johtuen on ollut paljon sairauspoissaoloja, joita on paikattu ylitöillä.

Kotihoidon henkilöstömäärä on vuodesta 2014 kasvanut kyllä 12 vakanssilla, mutta eri syistä johtuen näistä vain kolme tekee välitöntä asiakastyötä.

Vanhuspalveluissa valtakunnallinen trendi tai oikeastaan vaatimus on ollut siirtyä kalliista laitoshoidosta kotihoitoon, mutta onko muutos toteutunut liian nopeasti, jotta organisaatio olisi ehtinyt kehittyä mukana ja onko muutos lopultakaan niin merkittävästi halvempi, mitä aikanaan on ajateltu, lienee pohdinnan aiheena.


Kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantasen toukokuussa tekemään viranhaltijapäätökseen Lea Myllymäen tehtävien muutoksesta ja siihen liittyvästä palkankorotuksesta.

Otto-oikeuden käyttämistä esitti keskustan Birgitta Runola. Kaupunginhallitus ei tehnyt asiassa päätöstä, vaan pyysi Rantasta kaupunginhallituksen kokoukseen selittämään asia.


Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitukseen keväällä valituille Heli-Päivikki Laurénille, Pentti Aitamurrolle ja Sami Virtaselle myönnetään ero lautakuntien jäsenyyksistä ja että valtuusto valitsee vapautuville paikoille uudet henkilöt.


Juttu hallituksen maanantaina tekemistä terveyskeskuspäätöksistä löytyy tästä ja säätiön perustamisehdotuksesta tästä.