Seurakunta aktivoituu ilmastotyössä

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut yhteistyöhön päästöjen hillitsemiseksi. Uudenkaupungin seurakunta lähtee toteuttamaan asiaa Ympäristödiplomin avulla.

Käytännössä ilmastotyötä tehdään vähentämällä kiinteistöjen ja toiminnan hiilidioksidipäästöjä, kompensoimalla päästöt ja toimimalla aktiivisena keskustelijana ilmastoasioissa.


Kirkon energia- ja ilmastostrategia hyväksyttiin tämän vuoden helmikuussa. Ympäristödiplomi on seurakuntien tarpeeseen räätälöity ympäristöjärjestelmä, joka toimii työkaluna, kun seurakunnissa toteutetaan kirkon ympäristötavoitteita. Ympäristödiplomi on ollut käytössä jo vuodesta 2001.

– Ilmaston lämpeneminen ja sen seuraukset kytkeytyvät suoraan elämäntapaamme, jonka takana ovat ajattelutavat, jotka puolestaan liittyvät arvoihin. Kirkon erityiset vahvuudet ilmastotyössä ovat arvoissa ja asenteissa, todetaan kirkon strategiassa.

Siksi kirkko ja seurakunnat sitoutuvat tukemaan jäseniään ja muita ihmisiä muuttamaan elämäntapaansa ilmaston ja muun ympäristön kannalta kestäväksi ja haluaa myös kannustaa kansalaisia vaikuttamaan asiassa.


Arvojen ja asenteiden lisäksi kirkon ohjelmassa on konkreettisia käytännön tavoitteita, esimerkiksi se, että kirkko on hiilineutraali vuonna 2030, jolloin kasvihuonepäästöjä on vähennetty 80 prosenttia nykytasosta ja loput 20 prosenttia kompensoitu esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien hiilivarastoon.

Käytännössä hiilineutraalisuus toteutetaan seurakunnissa, kirkkohallitus lupaa auttaa seurakuntia tarjoamalla neuvontaa ja tukea.

Ohjelmassa on konkreettisina toimenpiteinä lueteltu mm. öljylämmityksestä luopuminen vuoteen 2025 mennessä, fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä luopuminen samoin vuoteen 2025 mennessä, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja luopuminen vähällä käytöllä olevista tiloista ja lisäämällä yhteiskäyttöä.


Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoneuvosto perusti työryhmän valmistelemaan Ympäristödiplomin hakemista. Ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Timo Räsänen ja jäseniksi Jani Tanner, Asta Palola, Mari Talvinen ja Rami Vähätupa, vastuuhenkilönä toimii talouspäällikkö Tuija Lankinen.