Kasarminlahti ja Matalanpuhti saa hankesuunnitelman

Erityisesti Ykskoivun asukasyhdistys on pitänyt esillä Kasarminlahden ja Matalanpuhtin eli Ykskoivun ja Sundholman niemen välisen merialueen tilan huononemista ja valittaneet mm. Sybimarin ympäristölupapäätöksestä.

Alueen vesistön tilaan vaikuttavat monet muutkin seikat, kuten valuma-alueen maatalous.

Kaupunkisuunnittelu on tarttunut asiaan ja tilannut Gaia Consulting Oy:ltä hankesuunnitelman laadintatyön hintaan 8000 euroa (+ alv).

– Kehittämishankkeen kautta on mahdollista vastata asukkaiden toiveisiin vesistön käytettävyyden ja alueen viihtyvyyden parantamiseksi. Hanke kytkeytyy kaupungin suunnitelmiin virkistys- ja matkailumahdollisuuksien kehittämiseksi, todetaan kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellénin allekirjoittamassa viranhaltijapäätöksessä.


Työvaiheita ovat We Sea Challenge -haastekilpailuun osallistuminen, olemassa olevan ympäristötiedon kokoaminen ja alustavan tutkimussuunnitelman laatiminen kehityshankkeelle, rahoituskanavien ja yhteistyökumppanien kartoitus sekä hankkeen koordinointi sen toteutuessa.

Tarjous työstä pyydettiin ainoastaan Gaia Consultingilta, koska yritys on aiemmin tehnyt vastaavaa hankesuunnittelua ja on osoittautunut hyväksi ja asiantuntevaksi.


Artikkelikuva: Kasarminlahden ja Matalanpuhtin vesistön tilan parantamiseksi hankitaan suunnitelma. (Kuva kaupungin karttapalvelusta)