SiHy-hanke etenee aikataulussa – ja hyvä niin

Eräitä keskustelupalstoja, mielipidekirjoituksia ja tekstaripalstoja lukemalla on saattanut saada sellaisen käsityksen, että sivistys- ja hyvinvointikeskushanke on jonkinlaisessa kriisissä. Pienehkö ryhmä henkilöitä on masinoinut jostain syystä ison kampanjan hanketta vastaan, syyttäen sitä ja sen tukijoita salailusta, tietojen pimittämisestä, valehtelusta, vääristelystä ja mitä niitä kaikkia negatiivisia sanoja nyt onkaan.

Hankehan käynnistettiin aikanaan valtuuston yksimielisellä päätöksellä, mutta tarve sille oli muhinut jo kauan. Uimahalli on peruskorjauksen tarpeessa, Viikaisilla ja Pohitullilla oli ongelmia, sisäliikuntatilasta oli huutava pula ja myös kaupungin päiväkodeissa tiedettiin olevan korjaustarpeita tai peräti uudisrakennustarpeita.

Nämä kaikki niputettiin yhteen, aluksi toki puhuttiin vain koulusta, uimahallista ja sisäliikuntatilasta, mutta kun esimerkiksi Päiväkoti Merilintu todettiin korjauskelvottomaksi ja suljettiin, lisättiin päiväkoti samaan kokonaisuuteen.


SiHy-hankkeen juuret ja tarpeet ovat siis paljon kauempana kuin autotehtaan kasvun tuoman väestökasvun uskossa tehdyssä huumassa, sillä jotain olisi rakennuksille joka tapauksessa ollut tehtävä nopeasti, vaikka autotehdas olisi mennyt konkurssiin.

Uusi rakennus maksaa, sen lopullinen kustannus selviää vasta kun urakkatarjous on hyväksytty, mutta paljon olisi maksanut kaikkien edellä mainittujen rakennusten korjaaminen.

Esimerkiksi Viikaisten kohdalla laadittiin selvitys, joka totesi korjaamisen tulevan kalliimmaksi kuin uuden rakentamisen ja korjaamiseen olisi lisäksi liittynyt isompi riski kuin uuden rakentamiseen eikä Viikaisista olisi korjaamallakaan saanut sellaista koulua, joka nykypedagogiikkaan sopisi.

Lisäksi usean rakennuksen erillinen korjaaminen ei olisi tuonut niitä synenergiaetuja, jotka saavutetaan keskitetyllä rakennuksella.


Hanke päätettiin toteuttaa elinkaarimallilla. Se ei ole mitenkään harvinainen tai ainutlaatuinen, mutta monille uusi ja siksi siihen on kohdistunut kohtuutonta kritiikkiä.

Elinkaarihankkeessakin päätösvalta on kaupungilla, mutta kaupunki pääsee normaalia tarjouskilpailua paremmin määrittelemään rakennukselle asetettavat rajat ja toiveet.

Jos suunnittelu olisi annettu jollekin toimistolle ja sen jälkeen kilpailutettu urakka, ei suunnitteluvaiheessa olisi kaupungilla ollut läheskään yhtä paljon mahdollisuuksia vaikuttaa kuin nyt.

Elinkaarikilpailutuksen luonteesta johtuen ei välituloksia voida esittää. Asia oli kyllä alusta asti tiedossa, mutta jotkut ovat tulkinneet sen salailuksi.


Kaupunginvaltuusto piti tänään ennen valtuuston kokousta erikoistapaamisen sihy-hankkeen tiimoilta. Tilaisuus ei ollut julkinen, mutta sen seurauksista voi kukin tehdä johtopäätöksensä.

Valtuuston kokoukseen oli nimittäin jätetty valtuustoaloite, jossa ehdotettiin hankkeen uudelleenarviointia.

Alun perin aloitteessa oli useampia allekirjoittajia, mutta maanantain aikana nimiä vedettiin yli ja aloite jäi ainoastaan vasemmistoliiton Harto Forssin ja perussuomalaisten Esa Aaltosen nimiin.

Viikonlopun aikana on myös avattu kuntalaisaloite.fi sivustolla aloite nimellä Sihyhanke keskeytettävä.

Siinä vaaditaan hankeen keskeyttämistä ja selvitysten esittämistä kustannuksista, mutta sekään ei, ainakaan vielä, ole kerännyt kuin kymmenkunta allekirjoittajaa.


Maanantaina valtuustossa hankkeen projektipäällikkö Marko Kivistö piti jälleen tilannekatsauksen, jonka tiivistetty sanoma oli se, että hanke etenee suunnitellusti.

Kilpailullisen menettelyn viides kierros on pidetty ja jäljellä on vielä kaksi tapaamista hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa.

Elinkaarimalliin liittyvän palvelusopimuksen valmistelu on menossa, samoin määritellään hankinta- ja vastuurajoja kaupungin ja tulevan sopimuskumppanin välillä. Myös energiaratkaisun määrittely on menossa, tavoitteena vihreä rakentaminen,

Väistötilojen osalta kartoitus on menossa, niiden lopullinen tarve selviää vastaa suunnitteluratkaisun selvittyä. Kaavatyökin on menossa ja siinä otetaan kantaan mm. siihen, miten tuleva rakennus näkyy muualle kaupunkiin. Kaavaehdotus on tarkoitus saada esille tammikuussa ja jo sitä ennen kaava on luonnoksena esillä.


Demo-tila saadaan syksyllä käyttöön, tiloissa on jo tehty remonttia ja tilattu kalusteita ja tarvikkeita.


Syyskuun 23. päivä järjestetään Crusellissa yleinen tiedotustilaisuus kaupunkilaisille ja jatkossakin valtuuston kokouksen alussa pidetään aina tiedotustilaisuus.

Aikataulun mukaan rakennusten purkaminen ja maisematyö alkavat jo vuoden kuluttua ja vastaanottokokous pidetään keväällä 2023 eli saman vuoden syksyllä rakennus voidaan ottaa käyttöön.

Hankkeen taloudellisista vaikutuksista kaupungin talouteen puhuttiin valtuuston suljetussa istunnossa, mutta ainakaan mitään dramaattisen negatiivista ei ollut esillä. Tilaisuus pikemminkin rauhoitti ainakin osaa valtuutetuista, kuten edellä mainitusta valtuustoaloitteen allekirjoitusten poistosta voi päätellä.


Keskusteluissahan on heitetty usean prosentin veroäyrin korotuksia ja kriisikunnaksi joutumista hankkeen vuoksi, mutta mitään sellaista ei ole tiedossa.

Kallis hanke on ja kun samaan aikaan on menossa terveyskeskuksen muutto ja vanhan purku, niin liikaa rahaa ei ole ja talous on pidettävä tiukalla.

Talouden kannalta olisikin tässä vaiheessa ehkä tärkeämpää kiinnittää huomiota käyttötalouden ylityksiin ja pitää sitä kautta taseen ylijäämä ja välttää ”ruokavelan” ottamista.

Ukinyt / Jussi Arola