Valtuusto valitsi uusia luottamusmiehiä

Maanantain valtuusto päätti siis säätiöstä (ukinytin juttu tässä ) ja kuuli selvityksen sihyn nykytilanteesta (ukinytin juttu tässä). Niiden lisäksi listalla oli muutama kaava, valtuustoaloitteen kuittaaminen ja henkilövalintoja.

Henkilövalintoja tehtiin siksi, että ennen kesää hallitukseen valitut Heli-Päivikki Laurén (sdp), Pentti Aitamurto (vas.) ja Sami Virtanen (ps) luopuivat lautakuntapaikoistaan.

Hallitukseen valituista Laurén ja Aitamurto olivat lautakunnan puheenjohtajia. Heidän kohdallaan sdp ja vasemmistoliitto vaihtoivat lautakuntaa, sillä Laurénin tilalle terveyslautakunnan puheenjohtajaksi tuli vasemmistoliiton Henna Jokinen ja Aitamurron tilalle ympäristö- ja lupalautakunnan puheenjohtajaksi sdp:n Lea Myllymäki.

Laurénin tilalle teknisen lautakunnan varajäseneksi valittiin Hillevi Wallin ja opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäseneksi Lea Myllymäki.

Perussuomalaiset istuttivat Sami Virtasen paikalle hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaan Matti Arvosen.


Valtuusto hyväksyi Autotehtaankadun eli VIII kaupunginosan korttelin 30 tontin 12 osaa koskevan asemakaavan muutoksen.


Samoin ilman puheita hyväksyttiin Lännentien korttelin eli virallisesti VIII kaupunginosan korttelin 21 asemakaavan muutoksen, muutoksesta löytyy ukinytin juttu tässä. Muutoksen jälkeen kortteliin voidaan rakentaa kolme asuinkerrostaloa.


Rakennusvalvonnan taksaan tehdyt muutoksen hyväksyttiin yksimielisesti, samoin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.


Kaksi vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitetta merkittiin tiedoksi ja käsitellyksi. Toinen koski hoitajamitoituksen nostamista ja muita toimia vanhuspalveluiden kehittämiseksi ja toinen perintätoimen uudelleen järjestämistä.


Artikkelikuva: Ennen valtuuston kokousta muistettiin tasakymmeniä täyttäneitä, Pinipajun koulun aikanaan samaan aikaan aloittaneita Taija Viljasta ja Lasse Virtasta.