Kaupunki sai maahanmuuttajakoordinaattorin

Maanantaina valtuuston jälkeen kokoontunut kaupunginhallitus jatkoi edellisessä kokouksessa käsittelyyn otetun sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantasen viranhaltijapäätöksen käsittelyä. Asia koski sosiaaliohjaaja Lea Myllymäen tehtävämuutosta ja siihen liittyvää palkankorotusta.

Rantanen oli kokouksessa selvittämässä muutosten perusteita. Kaupunginjohtaja Atso Vainio ehdotuksesta Myllymäen nimike muutettiin maahanmuuttajakoordinaattoriksi ja tällä muutoksella Myllymäen tehtävämuutos ja palkankorotus hyväksyttiin hallituksessa yksimielisesti.


Hallitus hyväksyi myös Kuunarin lähihoitajan toimen muuttamisen sairaanhoitajan toimeksi ja siihen liittyvän täyttölupa-anomuksen. Asia siirrettiin edellisestä kokouksesta.


Opetus- ja kasvatuslautakunnalle annettiin varhaiskasvatuksen opettajan yli 12 kuukauden opintovapaan sijaisuuden täyttämislupa.


Kaupungin taloustilanteeseen liittyen olivat hallituksen kokouksessa mukana tekninen johtaja Jari Nikkari ja sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen. He kertoivat omien sektoriensa taloustilanteesta ja ongelmakohdista.

Hallitus ei tässä vaiheessa tehnyt mitään talouteen liittyviä päätöksiä, mutta nyt se on kuullut jokaisen palvelukeskuksen johtajaa ja kun kahdeksan kuukauden osavuosikatsaus valmistuu, niin on ehdotusten ja päätösten aika.

Mahdollisesti joudutaan tekemään nopeita ratkaisuja, jotka vaikuttavat jo tämän vuoden aikana, mutta ainakin tulevan vuoden budjetin valmistelua johtajien esittämät ajatukset tulevat ohjaamaan.