Positiivista: esh alittamassa reilusti talousarvion

Kaupungin erikoissairaanhoidon kustannukset eivät ole viime vuodesta kasvaneet. Sairaanhoitopiirin kahdeksan kuukauden raportin mukaan esh-menot olivat alkuvuonna yhteensä 13,45 miljoonaa euroa, viime vuonna vastaavana aikana ne olivat 13,46 miljoonaa.

Kun sairaanhoitopiirin budjetissa Uudenkaupungin osalle oli arvioitu kasvua ja myös kaupunki omassa talousarviossaan varautui kasvuun, näyttää tällä hetkellä siltä, että talousarviot tulevat alittumaan.

Kaupungin talousarviossa koko vuoden erikoissairaanhoidon kulut on arvioitu 21,97 miljoonaksi euroksi, josta kahdeksan kuukauden jälkeen pitäisi olla kulunut kaksi-kolmasosaa eli 14,64 miljoonaa euroa.

Laskennallisesti alitus on siis tässä vaiheessa yli miljoonan euron suuruusluokkaa ja jos sama suuntaus jatkuu viimeisen neljän kuukauden aikana, alitusta tulee noin 1,7 miljoonaa euroa eli jopa lähes kahdeksan prosenttia. Tämä on erittäin positiivinen tieto kaupungin kannalta.


Alkuvuoden kulut koostuvat 426 000 euron ensihoidosta, 5,52 miljoonan euron hoitojaksoista ja 7,89 miljoonan euron poliklinikkakäynneistä. Kallishoidon hyvitystä kaupunki on alkuvuonna saanut 0,38 miljoonaa euroa.

Viime vuoteen verrattuna poliklinikkakäyntien kustannukset ovat kasvaneet vajaalla 40 000 eurolla, ensihoidon kulut laskeneet noin 66 000 eurolla ja hoitojaksojen kustannukset kasvaneet noin 250 000. Kallishoidon hyvitystä kaupunki on tänä vuonna saanut 240 000 euroa enemmän kuin viime vuonna.


Koko sairaanhoitopiirin osalta tilanne ei ole yhtä hyvä. Viime vuonna tässä vaiheessa piirin kustannukset olivat reilu 366 miljoonaa euroa, tänä vuonna 380 miljoonaa euroa. Kasvua oli sekä hoitojaksoissa että pkl-käynneissä, ensihoito oli kuluttanut noin miljoonan vähemmän kuin viime vuonna.

Kuntaviuhka näyttää, että alkuvuoden aikana yhteistoiminta-alueen kunnista käytön ylitystä suhteessa tasaerälaskutukseen on vain Kustavissa 2,3 prosentin verran.

Alitusta on Vehmaalla 1,5 prosenttia, Uudessakaupungissa 6,1 prosenttia, Pyhärannassa 8,1 prosenttia ja Taivassalossa peräti 22,4 prosenttia.

Yhteistoiminta-alueen ulkopuolisessa Laitilassa alitusta on syntynyt alkuvuonna 9,9 prosentin verran.