Elokuussa ilmi kaksi rakennustyön luvatonta käynnistämistä

Rakennuslupamääräysten noudattamisessa on tämän vuoden aikana ollut paljon parannettavaa. Elokuun aikana rakennusvalvonta on keskeyttänyt taas kaksi rakennusta, joita on alettu rakentaa ilman asianmukaista lupaa.

Toisessa tapauksessa rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri tekivät tarkistuskäynnin elokuun 21. päivä kiinteistölle 895-508-8-29. Kiinteistöllä oli aloitettu noin 7×9 metrin rakennuksen rakentaminen ilman rakennuslupaa, valmiina oli jo runko- ja vesikattorakenteet.

Kiinteistön omistajalle lähetettiin saman tien rakennustyön keskeytysmääräys. Kiinteistön omistaja jätti viikkoa myöhemmin kirjallisen selityksen. Hänet ohjattiin hakemaan rakennuslupaa.

Saman päivänä samat viranhaltijat tekivät toisenkin valvontakäynnin ja totesivat kiinteistöllä 895-533-1-150 noin 4×7 metrin kokoisen rakennuksen rakentamisen olevan menossa ilman rakennuslupaa. Rakennuksessa oli runko, vesikatto ja suurin osa ulkoverhoilusta asennettu.

Kiinteistön omistajalle lähetettiin rakennustyön keskeytysmääräys ja häneltä pyydettiin kirjallista selitystä, jota ei kuitenkaan ole toimitettu.

Ensi viikon tiistaina kokoontuva ympäristö- ja lupalautakunta käsittelee kumpaakin asiaa. Rakennustarkastajan ehdotus on, että kumpikin keskeyttämispäätös pidetään voimassa ja asioista ilmoitetaan poliisille, koska tekoja ja laiminlyöntejä ei voi pitää vähäisenä.

Lisäksi kummankin kiinteistön omistaja velvoitetaan maksamaan taksan mukainen 510 euroa rakennustyön keskeyttämisestä.

Edellisessä kokouksessaan 20.8 lautakunta piti yhden keskeytyspäätöksen voimassa, mutta sitä ei ilmoitettu poliisille vähäisen laiminlyönnin vuoksi, samoin meneteltiin ennen kesälomia 18.6 pidetyssä kokouksessa.

Aiemmin keväällä lautakunta keskeytti rivitalon rakentamisen lupamenettelyn puutteiden vuoksi ja tämä asia ilmoitettiin poliisille.