Wirvoitusjuomatehdas hakee lupaa tuotannon laajentamiseen

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on jättänyt ympäristölupahakemuksen AVI:lle. Lupaa haetaan 30 miljoonaan litraan olutta ja 30 miljoonaan litraan muita juomia vuodessa. Laajennus toteutetaan nykyisen tehdasrakennuksen sisällä ja se on tarkoitus aloittaa mahdollisimman nopeasti vielä tänä vuonna.

Tällä hetkellä tehtaan tuotanto pyörii kolmessa vuorossa sunnuntaista kello 22:sta perjantaihin kello 22:een. Raaka-aineita ja valmiita tuotteita kuljetetaan rekka- ja pakettiautoilla päivittäin kello 5-22 välillä.

Uudessa luvassa haetaan em. rajoitusten poistamista tuotannolle, joka voi olla ympärivuorokautista ja jokapäiväistä.


Tehtaan jätevedet johdetaan Uudenkaupungin saneeratulle jätevedenpuhdistamolle, tämän hetkinen tuotantomäärä vastaan noin 10 000 henkilön käsittelemättömän jäteveden määrää.

Tuotannon kasvattaminen ei muuta jäteveden koostumusta, mutta määrä kasvaa samassa suhteessa tuotannon kasvun kanssa.

Hajuhaittojen arvellaan hakemuksessa rajoittuvan lähialueella ja olevan ajoittaista. Tavarankuljetus tulee lisääntyvän tuotannon myötä kasvamaan samassa suhteessa.

Ympäristölupahakemus liitteineen on nähtävissä AVIn lupapalvelussa eli tässä.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 14.10 mennessä Etelä-Suomen hallintovirastolle, ohjeet löytyvät lupahakemuksen kuulutuksesta, joka löytyy em. lupapalvelun sivulta.


Ukinyt tietää, että Laitilan Virvoitusjuomatehdas sijaitsee Laitilassa, mutta koska sillä em. jäteveden kautta (ja toki muutenkin) on kiinteitä yhteyksiä Uuteenkaupunkiin, on asia katsottu uutisoinnin arvoiseksi.

Lisäksi Wirvoitusjuomatehtaan tuotteet ovat hyviä.


Artikkelikuva: Wirvoitusjuomatehtaan sivulle (eli tänne) pääsee vain vastaamalla oikein kysymykseen,