Rautavalimo hakee mahdollisuutta laajennukselle

Uudenkaupungin Rautavalimo hakee poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisua laajentaakseen teollisuusrakennustaan reilulla sadalla neliöllä.

Alueen kaava on vahvistettu vuonna 1994. Rautavalimon tontti on kooltaan 1,79 hehtaaria ja sen rakennusoikeus on 10 prosenttia eli 1790 neliötä.

Rakennuspaikalle on vuosien aikana rakennettu teollisuus ja varastotilaa yhteensä 7955 neliötä, eli rakennusoikeutta on ylitetty jo yli 6000 neliöllä.

Kaupunkisuunnittelun mielipide on, että uuden rakentamisen määrä jää kohtuullisen vähäiseksi, koska laajennus tulee palvelemaan olemassa olevaa teollista toimintaa.

Alueen naapureita on myös kuultu eikä heillä ole huomautettavaa hankkeen johdosta.

Vähäinen laajentaminen ei myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle ja siksi poikkeaminen rakennusoikeuden ylittämisestä voidaan myöntää.

Kaupunkisuunnittelun mukaan alueelle tullaan laatimaan asemakaava muutaman vuoden päästä.


Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ehdottaa asian esittelijänä tiistaina kokoontuvalle ympäristö- ja lupalautakunnalle, että koska maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset edellytykset täyttyvät, poikkeaminen enimmäisrakennusoikeudesta voidaan myöntää.

Jos lautakunta asian hyväksyy, on lupa voimassa antopäivästä kaksi vuotta ja sinä aikana on haettava päätöstä vastaava rakennus- tai toimenpidelupa ja vasta sen saannin jälkeen voidaan rakentaminen aloittaa.

Rautarakenteen toimitusjohtaja Timo Rautarinta ei halua tässä vaiheessa kommentoida mitenkään yhtiön laajennussuunnitelmia.