V-S Veden uusi puhdistamo toimii hyvin ja talous on vakaa

Vakka-Suomen Veden alkuvuosi eli kahdeksan ensimmäistä kuukautta on sujunut normaalisti. Jätevettä on käsitelty yhteensä 1,75 miljoonaa kuutiota eli noin 68,6 prosenttia arvioidusta.

Vakka-Suomen Vesi puhdistaa Laitilan ja Uudenkaupungin Veden jätevedet. Uudenkaupungin Veden jätevettä on käsitelty 1,37 miljoonaa kuutiota ja Laitilan 383 000 kuutiota. Laitilan osuus on ollut hieman enemmän kuin etukäteen on ajateltu.

Liikelaitoksen liikevaihto tulle olemaan tänä vuonna noin 2,1 miljoonaa euroa. Menot ovat pysyneet viime vuoden tasalla, mutta liikevaihto on hieman viime vuotta suurempi.

Tilikauden ylijäämä tuleekin ilman loppuvuoden yllätyksiä olemaan parempi kuin viime vuonna ja myös yli arvioidun eli noin 600 000 euroa. Tosin uuden laitoksen vuoksi kasvavat poistot tulevat ylijäämää laskemaan.


Lainaa liikelaitoksella on jätevedenpuhdistamon saneerauksen seurauksen lähes 6,5 miljoonaa euroa, mutta alhaisesta korkotasosta johtuen korkoja on alkuvuonna maksettu vain noin 5000 euroa.

Saneerausurakka on saatu pääosin tehtyä, mutta muuten ajateltuja kaikkia pienempiä investointeja ei ole pystytty toteuttamaa ja osa niistä siirtyy ensi vuodelle.

Laitos on kyennyt täyttämään lupaehdot typenpoistoa lukuun ottamatta. Saneerauksen valmistumisen jälkeen typenkin osalta on päästy lupaehtoihin, mutta haastavan alkuvuoden takia koko vuoden osalta eivät lupaehdot siltä osin tule täyttymään.

Saneerauksen urakka vastaanotettiin elokuun lopulla. Osavuosikatsauksessa todetaan, että saneerauksen valmistumisen jälkeen puhdistustulokset ovat olleet erinomaisia ja myös laitoksen käytön optimointi on jo hyvin lähellä tavoitetta.

Ensi viikolla kokoontuva liikelaitoksen johtokunta saa osavuosikatsauksen tiedokseen.


Artikkelikuva: Häpönniemen puhdistamon tulokset ovat laajennukset jälkeen olleet erinomaisia ja lupaehdot täyttäviä.