Kalannin uusi kytkinlaitos on käytössä

Kantaverkkoyhtiö Fingridin Kalannin uusi kytkinlaitos otettiin käyttöön elokuun lopussa ja virallinen vastaanotto urakoitsijalta tapahtuu lähiaikoina. Uusi laitos on lähes neljän miljoonan euron hanke.

– Vanha kytkinalaitos, joka sijaitsee Uki-Laitila tien varressa, on käyttöikänsä lopussa. Lisäksi Fingrid uusii tällä hetkellä muutenkin voimakkaasti verkkoa, koska sähkön siirto tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi, kertoo projektipäällikkö Hannu Heikkinen Fingridiltä.

Kalannin kytkinasemalle tulee 110 kilovoltin kantaverkon linjat pohjoisesta Raumalta ja etelästä Liedosta, sähkö tulee yleensä pohjoisesta, mutta tilanteiden vaihdellessa joskus myös Liedosta. Kalannissa sähköä jaetaan paikallisille toimijoiden eli VSV:n ja Carunan verkkoon, jotka huolehtivat jännitteen muunnosta ja jakelusta loppukäyttäjille.

– Kantaverkon kuormitus tulee lähivuosina kasvamaan, Eurajoelle TVO:n kolmas ydinvoimala alkaa lähiaikoina tuottaa sähköä ja siellä Fingridillä on menossa 400 kilovoltin kykinaseman rakentaminen. Toinen sähkön siirtoa kasvattava seikka on pohjoisemmaksi Suomeen nousevat lukuisat tuulivoimalat.


Kalannin asemalle löytyi sopiva paikka noin puolen kilometrin päästä nykyisestä asemasta kaakkoon, sähkölinjojen risteyksestä.

– Hankimme noin kahdeksan hehtaarin maa-alueen. Alueelta on ensin puut hakattu ja viime kesänä tehtiin maansiirtotyöt. Paikka oli uuden rakentamisen kannalta helppo.

Tilaa tontille on vielä kahdellekin muulle johtokentälle. Kytkinten lisäksi alueella on yksi valvomorakennus, joka riittää mahdollisille laajennuksillekin.

Maanrakennustöiden jälkeen töihin pääsi pääurakoitsija Eltel Networks, joka rakensi asemaa noin vuoden verran. Ajasta viimeiset pari kuukautta oli toiminnan testausta.


Eltelin projektipäällikkö Ville Haljala sanoo, että projektin aikana oli pieniä haasteita, kuten isossa projektissa aina, mutta aikataulussa pysyttiin hyvin.

– Kun tehdään kokonaan uuteen paikkaan, niin silloin on rauha tehdä, joitakin uusimisprojekteja toteutetaan toiminnassa olevalla asemalla ja silloin pitää ottaa paljon enemmän asioita huomioon esimerkiksi sähkötyöturvallisuuden kannalta, eikä kantaverkon toiminta saa missään vaiheessa vaarantua, Haljala sanoo.

Ydintyön teki Eltelin puolalainen ammattilaisjoukko, mutta muuten projektissa käytettiin paikallisia alihankkijoita mahdollisuuksien mukaan. Parhaimmillaan urakoitsijoita Kalannissa oli yli 20 ja koko projektissa on ollut mukana, kun suunnittelijatkin lasketaan mukaan, yli 100 henkeä.

– Testaukseen käytimme paljon aikaa ja myös käyttöönottoon panostettiin ja johtokentät otettiin käyttöön yksi kerrallaan. Se vaati tiivistä yhteispeliä moneen suuntaa, jotta sähkönjakeluun ei olisi tullut häiriöitä.

Kalannin vanha kytkinlaitos jää VSV:n käyttöön.


Uusi asema on täysin automatisoitu, monenlaista tietoa lähtee reaaliajassa Fingridin keskusvalvomoon ja sieltä voidaan myös aseman katkaisijoita ja erottimia ohjata.

– Jos tarvitaan paikalla käyntiä, niin sen hoitava alihankkijamme, Fingridillä ei sellaista omaa väkeä ole. Aseman toiminta on varmistettu kiskonkatkaisijakentällä ja apukiskolla, joita voidaan tarpeen vaatiessa käyttää. Noin neljä kertaa vuodessa asemalla käydään tekemässä perusteellinen tarkistus.

Asema on ympäröity verkkoaidalla ja siellä on myös kameravalvonta. Suurin riski häiriöiden ja sähkökatkosten synnylle on salamanisku johdoille.

– Aseman päällä on ukkosjohtimet, mutta linjoja pitkin voi jännitepiikki päästä tekemään vahinkoa. Itse linjat ovat puuvarmoja, eli puut on kaadettu niin leveältä, että kaatuvat puut eivät kantaverkkoa voi vahingoittaa.

Heikkinen vakuuttaa myös, että aseman ja keskusvalvomon väliseen tiedonsiirtoon ei ole mahdollista päästä kiinni eikä ottaa asemaa hallintaan hakkeroimalla järjestelmää.


Artikkelikuva: Fingridin uusi Kalannin kytkinasema on rakennettu metsän keskelle 110 kilovoltin kantaverkon kylkeen noin puolen kinometrin päähän Uki-Laitila-tiestä.

Projektipäälliköt ovat tyytyväisiä hankkeen sujumiseen, vasemmalla rakennuttaja Fingridin Hannu Heikkinen ja oikealla rakentaja Eltel Networksin Ville Haljala.