Juhana Markkula vaalityöryhmän ehdokas kirkkoherraksi

Kirkkoneuvosto käsitteli keskiviikon kokouksessa tulevaa kirkkoherran vaalia. Neuvosto ei valintaan ottanut kantaan, mutta sen kokouksessa oli esillä vaalia valmistelleen työryhmän esitys.

Vaalityöryhmän esityksessä todetaan, että tuomiokapitulin lausunnossa hakijat arvioidaan taidon, kyvyn ja osoitetun kansalaiskunnon kannalta, vaalityöryhmä on näistä keskeisimpänä kriteerinä pitänyt kykyä.

Vaalityöryhmä haastatteli ehdokkaat myös itse. Muistio haastattelusta on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille, mutta se ole pöytäkirjan liitteenä, kuten ei myöskään soveltuvuusraportti niiden ehdokkaiden osalta, jotka soveltuvuustestiin lähetettiin. Eikä myöskään vaalityöryhmän yhteenvetoraportti. Kirkkovaltuuston jäsenelle em. raportit toimitetaan ennen valintakokousta.

Vaalityöryhmä toteaa myös erityisesti painottaneensa seurakunnan hallinnon tuntemusta ja haastatteluissa esiin tullutta valmiutta panostaa seurakunnan hallintoasioiden hoitamiseen. Toisena painopisteenä on painotettu johtamistaitoa ja työyhteisötaitoja.

– Edellä sanotun perusteella vaalityöryhmä esittää ensi viikolla kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että uudeksi kirkkoherraksi valitaan kirkkoherra Juhana Markkula, päättyy työryhmän lausunto.


Nousiaisten seurakunnan kirkkoherran Juhana Markkulan lisäksi vaalissa ovat mukana tämän hetken tiedon mukaan Rauman seurakunnan kappalainen Valtteri Virta. Uudenkaupungin seurakunnan kappalainen Samuel Mäkinen ja Porin Teljän seurakunnan seurakuntapastori Seppo Sattilainen.

Kirkkovaltuusto suorittaa vaalin ensi viikon keskiviikkona kello 17:30 alkavassa kokouksessa, joka pidetään Seurakuntakeskuksessa.


Artikkelikuva: Juhana Markkula on kirkkoherran vaalia valmistelevan työryhmän ehdokas uudeksi kirkkoherraksi.