Srk:n ta vaatii kovia päätöksiä: leirikeskukset myyntiin, palkkakuluja alas

Seurakunnan ensi vuoden talousarvion tulee sisällyttää rajut säästöt ja tulojen korotukset, muuten talousarviota ei saada tasapainoon. Kirkkoneuvosto hylkäsi kuitenkin keskiviikon kokouksessaan äänestyksen jälkeen Tuta-menettelyn käynnistämisen vielä tässä vaiheessa ja se käynnistetään vasta, kun uusi kirkkoherra on aloittanut tehtävässään.

Tuta-menettely tarkoittaa yhteistoimintamenettelyä ja se on käynnistettävä asiassa, joka koskee tuotannollisista tai taloudellisista syistä toimeenpantavaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista.

Talouspäällikön esitystä Tuta-menettelyn käynnistämisestä kannattivat neuvoston jäsenet Eija Maikola, Sari Mykrä ja Timo Räsänen ja vastustivat Marjo-Riitta Tuominen, Lasse Virtanen, Sampo Lipponen ja Jukka Kekki. Esitys Tuta-menettelyn käynnistämisestä myöhemmin teki Sampo Lipponen ja Lasse Virtanen kannatti.

Kokouksesta olivat poissa Olli Laivo ja Mika Sjöblom ja myös Anniina Tättilä poistui ennen tämän asian käsittelyä, Lipponen oli paikalla Laivon varamiehenä.


Säästöjen tarve on noin 300 000 euroa. Lisäksi epävarmaa on mm. verotulojen pysyminen nykyisellään. Seurakunnan jäsenmäärä on tänäkin vuonna laskenut jo yli 200:lla ja vuoden lopussa menetys voi olla jopa 300 jäsentä.

Kiinteistöjen määrä ja niistä aiheutuvat kulut ovat liian suuret, on useaan kertaan todettu. Seurakunnan kiinteistöjen toimintakulut ovat noin 800 000 euroa vuodessa, erilaisia kiinteistöjä on lähemmäs 30, joista useat isoja.

Talouspäällikkö Tuija Lankinen suosittaakin, että seurakunta luopuu molemmista leirikeskuksista, ensi vuonna Vasikkakarista ja 2-3 vuoden kuluessa Haukharjasta.

Seurakuntataloja on kehitettävä monitoimisemmiksi, seurakuntakeskus myydään tai siitä vuokrataan tiloja ulkopuoliseen käyttöön. Uuden kirkon tiloja muutetaan, jotta sinne voidaan siirtää enemmän toimintaa, jatkuu ehdotuslista.


enkilöstön osalta säästötarve ensi vuonna on 200 000 euroa eli laskennallisesti keskimääräisestä vuosiansiosta laskien 4,8 henkilöä. Eläköitymisistä ei tule ensi vuonna apua, vaan vasta seuraavana. Oppaat jätetään palkkaamatta, josta syntyy 22 000 euron säästö.


Tulopuolella kaikkiin maksuihin tehdään vähintään indeksikorotus ja mahdollisesti suurempiakin korotuksia. Maksuvapausjärjestelmä säilyy, mutta tiloja ei anneta korvauksetta käyttöön ja tiloja tarjotaan myös aktiivisesti vuokralle.


Neuvosto ei talousarvioon liittyen tehnyt muita päätöksiä, kuin em. Tuta-menettelyn käynnistämisen myöhemmin. Lopullinen päätösvalta talousarvion suhteen on kirkkovaltuustolla.


Artikkelikuva: Vuodenvaihteessa aloittaneen uuden kirkkovaltuuston ensimmäinen talousarvion teko ei tule olemaan helppo.