Sil ko lähte uut alkku kohre

Kun ajattelen uutta sivistys- ja hyvinvointikeskusta, saan mielikuvan iloisesta ja valoisesta rakennuksesta. Se ei ole pelkkä koulu, vaan nimensä mukaisesti se tarjoaa sivistystä ja hyvinvointia kaikille käyttäjilleen. SiHyn merkitys on sen tarjoamassa sisällössä. Päiväkotilapset saavat virikkeellistä hoivaa, koululaiset saavat tietoa, taitoa ja sivistystä. Kaikki voivat osallistua kansalaisopiston kurssitarjontaan tai tulla matalalla kynnyksellä kuuntelemaan musiikkiopiston konsertteja. Siellä voi käydä uimassa ja urheilemassa, tai istua vain katselemassa maailman menoa.

Ehkäpä siellä voisi olla myös Passari? Uudessakaupungissa osataan toki palvella avuntarvitsijoita, tällä viikollakin kirjastossa käydessäni kuulin sivusta, miten palvelualtis virkailija keskusteli englanniksi vanhemman herrasmiehen kanssa päätyen hänen pyynnöstään soittamaan puhelimella silmälääkärin ajanvaraukseen.

Näen SiHyn monien mahdollisuuksien keskuksena, uutena ja nykyaikaisena, esteettömänä ja esteettisenä monumenttina. Vanhasta koulusta ei saa sellaista millään, vaikka kaikki ulkoseinien sisällä oleva korjattaisiin. Vanhat seinät rajoittaisivat uutta sisältöä. Luultavasti vanhat seinät ja katto tarvitsisivat korjausta nekin.


Sanotaan, että oppineella on omaisuutensa aina mukanaan. Pääoma on jokaisen pään oma. Sydämen sivistys on oppiaineista kaikkein tärkein. Emme me halua jakautua kahtia: puolesta ja vastaan, oikeassa tai väärässä oleviin. Jokaisella mielipiteellä on arvonsa. SiHy-suunnitelmien eteen on tehty jo valtavasti työtä, ja siinä on huolellisesti mietitty tarvittava neliömäärä, josta tulemme saamaan tarjouksina kaksi erilaista rakennusvaihtoehtoa. Ymmärrän, ettei tarjouskilpailullisista syistä yleisölle ole voitu kaikkea uteliaisuutta tyydyttävää tietoa vielä kertoa, mutta senkin aika vielä koittaa. Ihan varmasti!

Heli Laaksosen runoa lainatakseni lisään vielä:

Ota käpy pois kenkäst

Kaar vesi pois saappaast

Nost ämpär silmiltäs

Jua kuppis tyhjäks

Ol ilone, ol valone, ol pulune

Olemme matkalla kohti uutta alkua!

Leena Anto, musiikkipedagogi (AMK)