Sote-puolen budjettiesityksessä isot kasvuprosentit

Sosiaalilautakunta hyväksyi eilisessä kokouksessaan ensi vuoden talousarvioehdotuksen, jossa ennakoidaan reipasta kasvua sekä sosiaalityön että vanhuspalvelujen puolelle. Terveyspuolen talousarvio tulee lautakuntaan myöhemmin.

Reipasta kasvu on nimenomaan tämän vuoden talousarvioon nähden, mutta sekä sosiaalipuolella että vanhuspalvelujen puolelle talousarvio on ylittymässä reippaasti. Kuluvan vuoden toteutuvaan tilanteeseen nähden kasvu onkin pientä, jos sitä on lopulta lainkaan. Lopulliset luvut tämän vuoden osalta selviävät vasta tilinpäätöksessä ensi vuonna.


Sosiaalipalvelujen osalla ehdotuksessa on kasvua tämänvuotiseen noin 8,2 prosenttia. Alueen toimintakulut ovat esityksen mukaan noin 12 miljoonaa euroa. Kasvutarve perustuu asiakasmäärien kasvuun, jossa merkittävimpänä yksittäisenä seikkana ovat kalliit asumispalvelut.

Tänä vuonna määrärahoja on kulunut enemmän kuin 2018, johon syynä on perheiden äkillinen kriisiytyminen. Ensi vuoden talousarviossa ei ole varauduttu uusiin sijoituksiin, joten jos niitä tulee, kasvaa määrärahojen tarve.


Säästötoimenpiteitä on sosiaalipalveluissa ensi vuodelle se, että kaupunki ei lähde mukaan maakunnalliseen perheoikeudelliseen yksikköön ja toisena kohtana Stopin avustusten lakkauttaminen. Avustus on yhteensä 90 000 euroa. Stopin avustuksen lakkauttaminen on vasta alustava suunnitelma.

Stopin avustusta leikattiin jo vuosi sitten reippaasti ja se joutui luopumaan asuntolatoiminnasta. Se muokkasikin toimintaansa merkittävästi.

Asumispalveluita pyritään purkamaan kotiin annettavilla moniammatillisilla, yli palvelualueiden ulottuvalla yhteistyöllä.

Uutena lautakunnan ehdotuksessa on yksi sosiaaliohjaaja. Tarve perustuu juuri em. kotiin annettavien palvelujen tehostamiseen ja toisaalta maahanmuuttajien kanssa tehtävä työ on sitonut yhden työntekijän.


Vanhusten palveluissa talousarvion toimintakulut ovat 17,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua tämän vuoden talousarvioon on 11,5 prosenttia.

Kotihoitoon on tarve neljän uuden työntekijän palkkaamiseen, heidän osaltaan on tehty jo lisämäärärahapyyntö tämän vuoden puolelle. Samoin kuluja lisää jonkin verran uusi organisaatio (ukinytin juttu tästä). Lautakunta hyväksyi uuden organisaation kokouksessaan, mutta sille pitää saada vielä kaupunginhallituksen siunaus.

Vanhustenpalveluissa otetaan käyttöön uusi palveluseteli, jota kutsutaan nimellä Tavallisen asumisen palveluseteli. Se toimii välimuotona kotiasumisen ja tehostetun palveluasumisen välillä ja tämän uskotaan tuovan säästöä ympärivuorokautisen hoivan kustannuksista.

Muuten säästöjä haetaan palveluja kehittämällä ja yhteistyötä lisäämällä.


Edellä mainittujen neljän kotihoidon lähihoitajan lisäksi vanhuspalveluihin haetaan uutena Kalannin palvelukeskukseen esimiestä, joka on tarpeen toiminnan ollessa murroksessa. Kalannissa vanhainkodin pitkäaikaispaikkoja muutetaan tilapäisen hoivan paikoiksi (ukinytin juttu http://ukinyt.fi/wordpress/arkistot/13184). Em. johtajan työajasta puolet ohjautuu hoitotyöhön, puolet esimiestyöhön.


Terveyspuolen talousarvioesitys käsitellään ensin ylikunnallisessa terveyslautakunnassa ja sen jälkeen se tulee käsittelyyn kaupungin sosiaalilautakunnalle.

Eri lautakuntien laatimat talousarvioehdotukset käsittelee kaupunginhallitus ja viimeisessä vaiheessa kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä valtuustolle, jolla on lopullinen budjettivalta.