Jätehuollossa on myös vaihtoehtoja

Jätehuollon järjestäminen Uudessakaupungissa on tulossa päätettäväksi. Esityslistoissa tuodaan ainoana vaihtoehtona esille liittyminen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakkaaksi. Itse olen jo pitkään tuonut esille kantani, ettei se ole Uudellekaupungille hyvä vaihtoehto. Jätehuollon järjestämiselle on paikkakunnan kannalta paljon järkevämpiäkin vaihtoehtoja olemassa. Näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja ei vaan lainkaan ole tuotu esille.

Syitä miksi en näe liittymistä Jätehuolto Oy:hyn järkevänä on monia, mutta tässä muutamia:

1. Kustannukset kuntalaisille eivät tule laskemaan liittymällä. Siihen löytyy laskelmat, kunhan myös vaihtoehdot tuodaan esille.

2. Kaupunki menettää perusmaksulla kerätyt tulot, sillä liittyessään nuo maksut menevät suoraan Jätehuolto Oy:n kassaan eikä Uudenkaupungin jätehuollon kehittämiseen.

3. Päätösvalta kehittää alueen jätehuoltoa siirtyy muualle. Uudellekaupungille tulisi ainoastaan kolmelle paikkakunnalle kohdistettu kiertävä jäsen yhteiseen lautakuntaan eli saa siis 1/3 paikka. Käytännössä päätökset tekevät Turku, Raisio ja Salo.

4. Yleensäkin Uudenkaupungin vaikutus Oy:ssä on häviävän pieni. Siitä esimerkkinä voidaan pitää jätehuoltolautakunnan päätöstä siirtyä sakokaivolietteen kuljetuksessa kunnan järjestämään kuljetukseen. Kyseistä asiaa vastustavia lausuntoja ja esityksiä annettiin 91 kpl, näillä pienten kuntien ja yritysten lausunnoilla ei ollut mitään vaikutusta päätökseen.

5. Kierrätyksen lisäys on kirjattu lakiin. Siihen liittyvät yritykset ja työpaikat siirtyvät pois Uudestakaupungista. Tässä olisi kuitenkin tulevaisuuden ala, joka tulee jatkossa työllistämään yhä enemmän. Nämä uudet yritykset monipuolistaisivat alueen yritystoimintaa.

6. Polttolaitoksia rakennetaan Suomeen paljon lisää ja niitä on myös useita jo melko lähelläkin eli ei ole tarvetta viedä Viroon tai Ruotsiin. Niillä jatkossa kierrätyksen lisääntyessä pulaa materiaalista. Vakka-Suomella mahdollisuus jatkossa myydä jätteensä niille hyvään hintaan.

7. Uusikaupunki ja muut alueen kunnat tarvitsevat yhä enenevässä määrin yhteistyötä. Tässä erinomainen kohde tehdä kannattavaa yhteistyötä Vakka-Suomen kuntien kesken.

Syitä löytyy kyllä muitakin, mutta tässä muutamia.

Sitten vielä muutama asia, mikä valmistelussa ihmetyttää. Asian valmistelu on ollut täysin yksipuolista. Miksi eivät nykyisen kaltaisen järjestelmän toimijat ole päässeet kertomaan kehittämisajatuksiaan hallitukselle ja muille päättäjille. Miksi muiden kuntien esityslistoissa jo kerrotaan ennen päätöksiä Uudenkaupungin liittyvän Jätehuolto Oy:hyn?

Laskutuksesta annetaan kuva kaupungin hoitavan kaiken, vaikka kiinteistökohtaisessa jätteenkeräyksessä perusmaksun laskuttaa jätehuolto yritys ja maksaa sen kaupungille. Nyt kun siirrytään kokonaan kiinteistökohtaisiin kaupungille ei jää laskutustehtävää, vaan ainoastaan rahojen vastaanotto!

Laki ei vaadi liittymistä kunnalliseen jäteyhtiöön, vaan kunnat voivat jatkossakin hoitaa tehtävää itsenäisesti kuten moni kunta Suomessa tekeekin.

Säilytetään itsenäisyys päättää jätehuollon kehittämisestä meillä Uudessakaupungissa.

Olli Laivo (kesk)

kaupungin valtuutettu