Näkökulmia SiHyyn

Kuten jo aiemmassa kirjoituksessani totesin, jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen. Jokainen mielipide on yhtä arvokas. Sillä ei ole tekemistä sen kanssa, kuka lopulta osoittautuu olleen oikeassa – jos kukaan täysin. Voisi kohtuudella odottaa, että minullakin olisi oikeus ilmaista mielipiteeni ja havaintoni, joutumatta julkisesti parjatuksi ikärasistiksi.

Jos opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta vastaavan lautakunnan puheenjohtajana en puolustaisi lasten ja nuorten hyvinvointia ja hyvää oppimista, niin kehnostipa hoitaisin tehtäväni. Ikä ei ole silti mikään jakolinja. SiHy on tarkoitettu kaikkien ja kaikenikäisten kaupunkilaisten hyödyksi ja kohtaamispaikaksi, parantamaan heidän virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiaan, kohottamaan elämänlaatua ja paikkakunnalla viihtyvyyttä. Yhtä lailla katson oikeudekseni puolustaa heidänkin etuaan pientä, mutta äänekästä SiHyä vastustavien joukkoa vastaan.

Merkillistä tämä vänkääminen Viikaisten koulusta. SiHy on paljon muutakin kuin koulu. Valtuusto on tehnyt yksimieliset purkamis- ja rakentamispäätöksensä ja niiden mukaan edetään. OPH:n opetussuunnitelmat ovat velvoittavia. Viikaisista ei korjaamalla saa uuden pedagogiikan mukaista oppimisympäristöä. SiHyn tilat ovat muuntojoustavia. Ne pystyvät myös mukautumaan tulevaisuuden uusiinkin vaatimuksiin.

Historiallinen perspektiivi

Kun Viikaisten koulun rakentamisesta päätettiin 1950-luvun puolivälissä, kaupungissa oli vajaat 4500 asukasta ja paljon lapsia. Suomi oli köyhä, sotien ja sotakorvausten riuduttama. Nyt meillä on yli kolminkertainen asukasmäärä, vähän lapsia ja Suomi on maailman vauraimpia kansakuntia. Silti jotkut kriitikot ovat sitä mieltä, ettei nyt ole varaa rakentaa uutta koulua lapsillemme.

Viikaisten rakentamispäätöksen teki suuresti kunnioittamani ja arvostamani sotaveteraanien sukupolvi. He pelastivat maamme ja jälleenrakensivat sen meille hyväksi elää. Köyhissäkin oloissa heillä oli tahtoa ja rohkeutta investoida tulevaisuuteen. He rakensivat lapsilleen ja lapsenlapsilleen mm. uuden, ison ja ajanmukaisen koulun. Niinpä sotien aikana ja vähän niiden jälkeen syntyneet ikäluokat saivat käydä keskikoulua ja lukiota hienoissa, uuden uutukaisissa tiloissa. Mutta – nyt heidän ikäluokistaan löytyvätkin uuden koulun kiivaimmat vastustajat…

Itsekin kävin tuota, silloin kohtuullisen uutta koulua vuosina 1966-1974. Olen siitä kiitollinen ja haluan olla vaikuttamassa siihen, että nykyiset ja tulevat lapset ja nuoret saavat ansaitsemansa modernit, viihtyisät, turvalliset ja oppimaan motivoivat koulutilat. En todellakaan halua, enkä mitenkään kehtaisi vaatiakaan, että nyt auttamatta vanhanaikainen ja huonokuntoinen Viikainen säilytetään hamaan tulevaisuuteen oman sukupolveni monumenttina.

Monitoimihalli aitoon tarpeeseen

SiHyn tiloissa pyritään korkeaan käyttöasteeseen, paljon korkeampaan kuin nykyisissä kouluissa. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. Jokaisesta tilasta on tehty käyttöaikasuunnitelma. Monitoimihallin tiloille on käyttöä klo 8-22. Hallin suurin käyttäjäryhmä ovat koulujen oppilaat. Pitää myös huomata, että Viikaisten liikuntatilat poistuvat. Hallin lattiaratkaisut mahdollistavat eri palloilulajit, ei pelkästään koripallon. Jo nyt on huutava pula salivuoroista. Esimerkiksi varsin nuoriakin lapsia joutuu käymään salibandyharjoituksissa mm. Laitilassa, samoin heidän valmentajansa ja lapsia kuljettavat vanhemmat. Yleisurheilijoille ei ole ollut sisätiloja. Halliin tulee monikäyttöisiä tiloja mm. Vakka-opiston liikuntaryhmille, tanssin ja kamppailulajien harrastajille ja kuntosalikin löytyy. Kaupungista puuttuu tila suurten tapahtumien järjestämiseen. Monitoimihalli mahdollistaa esim. konsertit, messut ja muut suuret yleisötilaisuudet.

Sote-uudistuksen vaikutus

Hallitusohjelman mukaan Sote-uudistus toteutetaan asteittain, aiempaa valmistelua hyödyntäen ja maakuntamallin pohjalta. Kaupunginvaltuustolle esitettiin 9.9.2019 yhteenvedot neljästä kaupungin talouden kantokykylaskelmasta. Niissä on huomioitu Soten vaikutus. Esim. kaupungin oma laskelma perustui nykyiselle kuntaveroprosentille 20,75%, joka Soten jälkeen olisi 8,28%. Soten mukana poistuisi 58% käyttötalousmenoista, mutta vain 42% tuloista, koska kaupunki käyttää nyt sote-palveluihin rahaa paljon enemmän kuin saa valtionosuuksina. Kaupungin talous siis suhteellisesti kevenee Soten jälkeen.

Terveyskeskuksesta luopumaan joutuminen oli ikävä yllätys. Onneksi ns. A-sairaala voitiin ostaa halvalla. Sillä ja vuokraamalla vuokranantajan kunnostamia tiloja ns. vihreästä talosta tilaongelma saadaan ratkaistua riittävän kestävästi ja edullisesti. Sote–uudistuksen takia kaupungin ei ole järkevää investoida sote–tiloihin. Tilat siirtyvät ilmaiseksi maakunnalle, mutta niihin kohdistuvat velat jäävät kaupungin maksettavaksi. Soten jälkeen opetus ja varhaiskasvatus ovat ainoat suuret kaupungin järjestämät lakisääteiset palvelut. Siksikin nyt on aika investoida SiHy-keskukseen.

Ilman riskejä ei saavuteta mitään

Tulevaisuudesta emme tiedä, yllätyksiä tulee aina. Ottamatta koskaan riskiä ei myöskään saavuteta mitään. Läheskään kaikki nähtävissä olevat riskit eivät toteudu ja positiivisiakin yllätyksiä tulee. Jos autotehtaalla ei olisi uskottu ja investoitu tulevaisuuteen, emme olisi näin hyvässä tilanteessa. SiHy-investointia ei tehdä harkisemattomasti. En väheksy kenenkään huolta siitä, mitä SiHy maksaa ja miten se maksetaan. Kaikki kantokykyselvitykset kuitenkin osoittavat, ettei kaupungin talous kriisiydy SiHyn takia. Ilmaiseksi ei saa mitään, mutta luotan asiantuntijoiden laskelmiin. Tieto on aina enemmän kuin usko ja luulo.

Sodat käynyt sukupolvi uskalsi luottaa tulevaisuuteen. He ottivat suuria riskejä investoiden mm. kouluihin, kaupungin teollistamiseen ja asuntorakentamiseen. Tiukkaakin on välillä ollut, mutta aina on selvitty. Heidän ansiostaan saamme elää historian vauraimmassa Uudessakaupungissa. Häpeällistä, että jotkut kehtaavat väittää, ettei meillä ole varaa tarjota lapsille ja nuorille kuin minimikustannuksin korjattu yli 60-vuotias koulu. Se ei edes olisi seuraavat vuosikymmenet kestävä ratkaisu.

Matti Ankelo

Opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtaja

Pro Uusikaupunki ry