Loppuvuodeksi kaupungille tulossa kova menokuri

Kaupungin kuluvan vuoden talousarvio ei ole toteutumassa läheskään toivotulla tavalla. Ylityksistä eri puolilla on uutisoitu jo pitkään ja kun myös tulopuoli näyttää pettävän, uhkaa tämän vuoden tilinpäätös päätyä kaupungin osalta jopa lähes viiden miljoonan euron alijäämään.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantain kokouksessaan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden osavuosikatsausta ja esittää valtuustolle sen perusteella muutoksia ja lisämäärärahoja talousarvioon sekä palvelualueille ukaaseja loppuvuodeksi.


Tulopuolella verotulot ja valtionosuudet ovat laskeneet viime vuodesta 3,7 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin tosin saadaan loppuvuonna kuoppakorotus, kun ensi vuodeksi suunniteltu kompensaatio maksetaankin jo tänä vuonna, jolloin valtionosuudet itse asiassa nousevat 0,7 miljoonaa ennakoitua suuremmiksi.

Verotulot sen sijaan jäävät tänä vuonna arviolta yli kaksi miljoonaa euroa ennakoitua pienemmiksi.


Menopuolella ylityksiä on varhaiskasvatuksessa, vanhusten palveluissa, sosiaalipalveluissa, teknisessä infrassa ja tilatoimessa yhteensä noin 2,7 miljoonan verran. Siitä varhaiskasvatuksen osuus on 240 000 euroa, vanhusten palvelujen 900 000 euroa, sosiaalipalvelujen 950 000 euroa, teknisen infran 374 000 euroa ja tilatoimen 300 000 euroa.

Ylitysten yksityiskohtaiset listat ja syyt löytyvät hallituksen asiakohdan liitteestä ja asiakohta löytyy tästä.


Liikelaitosten eli Uudenkaupungin Veden ja Vakka-Suomen Veden talous on toteutunut paremmin kuin talousarviossa on ennakoitu ja niiden ylijäämä supistaakin kaupunkikonsernin alijäämää jopa noin miljoonalla eurolla.

Liikelaitosten voitto on hieman kinkkinen juttu, koska se voidaan tulkita piiloverotukseksi, niidenhän tulisi tuottaa palveluita kuntalaisille omakustannushintaan.

Esimerkiksi Uudenkaupungin Veden talous on niin hyvässä kunnossa, että se kestäisi toisenkin veden hinnan laskun, mutta siitä ei talouden kiristyessä ole enää puhuttu.


Kaupungin kokonaan omistama Uudenkaupungin Satama Oy tehnee myös tänä vuonna kelpo tuloksen, sillä liikennemäärät ovat edelleen nousussa. Sen maksamaa osinkoa kaupungille voitaneenkin korottaa, tosin ne rahat fyysisesti kilahtavat kassaan vasta ensi vuonna.

Myös erikoissairaanhoidon osalta talousarvio tultanee alittamaan, ainakin sairaanhoitopiirin kahdeksan kuukauden raportti näyttää kaupungille selvääkin plussaa.


Kaupunginhallitus hyväksynee maanantaina edellä mainitut ta-muutokset ja lisäksi kaupunginjohtajan ehdotukset mukaisesti seuraavat ohjeet loppuvuodeksi:

– kaikkien palvelualueiden tulee käyttää tiukkaa tarveharkintaa sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkaamisessa

– loppuvuoden palvelu- ja tavarahankinnat rajoitetaan vain päivittäisessä palvelutuotannossa ehdottomasti tarvittaviin

– palvelualueiden tulee suosia talkoovapaiden antamista mikäli mahdollista ilman sijais- ja ylityökustannuksia.


Artikkelikuva: Rahaa on lapioitu kaupungin kassasta alkuvuonna enemmän kuin on suunniteltu. Kuvan henkilö ei liity juttuun.