Jätehuoltosopimus hyväksyttäväksi vielä tämän vuoden aikana

Kuten jo eilisessä pikauutisessa (juttu tässä) kerrottiin, kaupunginhallitus hyväksyi äänin 8-3 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:öön liittymisen aiesopimuksen.

Seuraavassa vaiheessa LSJH:n nykyiset kunnat hyväksyvät uusien jäsenten tulon mahdollistamat muutokset yhtiöjärjestykseen ja muihin sopimuksiin. Niitä tulee muuttaa esimerkiksi osakeosuuksien suhteen sen mukaan, miten monta uutta jäsentä on tulossa.

Samoin kaavaillut hallituspaikat tulee lopullisesti jakaa, kun laajenemisen laajuus on selvillä, mutta muilta osin sopimuksia ei enää pitäisi muuttaa.

– Minulla ja muulla virkamiehistöllä on näkemys, että aiesopimuksen hyväksyminen on vahvasti velvoittava päätös liittymisestä. Juridisesti lopullisen sopimuksen hylkääminen on mahdollista, mutta ei tyylikästä, sanoo kaupunginjohtaja Atso Vainio.

Lopullinen sopimus tullee valtuuston hyväksyttäväksi vielä tämän vuoden aikana. Muut halukkaat kunnat liittyvät virallisesti LSJH:oon vuoden 2021 alussa, Uudenkaupungin osalta liittyminen tapahtunee voimassa olevien sitoumusten vuoksi myöhemmin, ehkä vuoden 2023 alussa.

Tekninen lautakunta hylkäsi aiesopimuksen 7-4, mutta kaupunginhallitus otti kaupunginjohtajan aloitteesta asian itselleen. Ensimmäisellä kerralla hallitus lykkäsi päätöstä ja järjesti asiasta keskustelutilaisuuden, joka järjestettiin perjantaina Viikaisilla (juttu tässä).

Aikanaan nykyisten jäsenkuntien hyväksymät sopimukset palaavat kaupungille lopullisesti hyväksyttäväksi, ensin kaupunginhallitukseen ja sitten valtuustoon.


Kartoittajan toimeen hallitus valitsi Joni Lindroosin. Toimeen oli neljä hakijaa.


Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti valita työryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan Uudenkaupungin rauhan juhlavuoden 2021 tilaisuuksia.

Hallitus valitsi edustajikseen työryhmään Jaana Vasaman ja Heikki Walan ja tulee myöhemmin vielä täydentämään ryhmää. Kaupunginjohtaja Atso Vainio nimeää työryhmän muut jäsenet.


Tarkastuslautakunnan raportin huomioihin laadittu vastus hyväksyttiin, asiasta juttu tässä. Birgitta Runola ehdotti, että vastausta ei olisi hyväksytty Anne ja Pentti Siivosen säätiön perustamiseen osalta, mutta häntä ei kannatettu.