Säästöpankkifuusio ei juuri asiakkaalle näy

Kalannin ja Pyhärannan Säästöpankit fuusioituivat virallisesti syys-lokakuun vaihteessa. Uusi pankki on nimeltään Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta, mutta muuten fuusio ei juuri ulospäin näy.

– Fuusiolla ei pankkien käytännön toimintaan ole muutoksia, henkilökunta ja aukioloajat säilyvät ennallaan. Oikeastaan ainoa heti näkyvä muutos on se, että minä siirryin Ihodesta Uuteenkaupunkiin, sanoo entisen Pyhärannan Säästöpankin johtaja Ossi Öhman.


Uudessa pankissa Öhmanin vastuulla tulee olemaan yritysasiakas- ja varallisuudenhoidon liiketoiminta-alueet. Fuusio aiheutti tietenkin keskustelua Pyhärannassa, mutta lopulta faktat olivat niin selvät, että asiat saatiin sovittua.

– Pienen pankin kustannusrakenne on haastava, erityisesti säätelyyn ja viranomaisraportointiin liittyvät kulut ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi, sillä velvollisuudet ovat suureksi osaksi samat, on pankin tase 40, 400 tai 4000 miljoonaa.

Pienessä pankissa on toki asiakkaan kannalta hyviä puolia, mutta ilman merkittävää volyymin kasvua kustannusrakenne tulee sellaiseksi, että se alkaa rasittaa asiakkaita kohtuuttomasti.

Fuusion jälkeen uuden pankin hallitukseen tuli yksi pyhärantalainen ja myös isännistössä Pyhärannan pankin asiakkailla on edustuksensa.


Yhdistyneellä pankilla on leveämmät hartiat kuin pankeilla erikseen. Se näkyy monenlaisina mahdollisuuksia, joita aiotaan hyödyntää. Myös Kalannin Säästöpankin vahva tuloskehitys antaa mahdollisuuden jatkaa toiminnan aktiivista kehittämistä.

– Pankkiala on ollut murroksessa ja asioita hoidetaan yhä enemmän mobiilipalvelujen kautta, samalla kun perinteisten asiointitapojen käyttö hiipuu. Henkilökohtaista asiakaspalvelua arvostetaan edelleen, mutta entistä enemmän myös yksityiskohtiin menevän asiantuntijapalvelun tarve kasvaa.

Uudella pankilla on omasta takaa monen alan asiantuntemusta, jota Pyhärannan Säästöpankin vanhat asiakkaat voivat jatkossa saada Ihodessa tai muissa konttoreissa. Jos esimerkiksi työpaikka on Laitilassa tai Uudessakaupungissa, niin sielläkin asiat hoituvat jatkossa.

Pankkiala ei itsetarkoituksella ole lisännyt sähköisiä palveluita, vaan yleinen tekninen kehitys on johtanut siihen.

– Ihmiset hoitavat puhelimella tai kotikoneella entistä enemmän asioita, niin pankkienkin pitää olla siinä kehityksessä mukana.


Maailmantalous on nykyään uudenlaisessa tilanteessa, korot ovat lähes nollassa ja puhutaan negatiivisesta korosta. Pankit suorastaan tyrkyttävät rahaa.

– Mutta ei kenelle tahansa, mahdollisuudet ja riskit pitää arvioida tarkkaan hanketta ja lainanhakijan liiketoimintaa analysoimalla. Jos emme analyysin perusteella myönnä lainaa, niin usein on myös hakijan kannalta hyvä, että lähtökohdiltaan liian epävarmaa liiketoimintaa ei lähdetä rahoittamaan.

Pankin vaihtaminen on teknisesti nykyään helppoa ja kun iso osa asiakkaista ei välttämättä edes käy pankissa kuin joskus harvoin, niin pankin ja asiakkaan välinen yhteys voi olla hyvinkin heikko ja sen vahvistamiseen onkin tarkoitus panostaa.

– Isommat resurssit aiomme hyödyntää myös yritysmaailmassa ja olla aktiivisemmin mukana asiakkaiden, vanhojen ja uusien arjessa.


Pyhärantaan Öhman tuli johtajaksi viitisen vuotta sitten ja hänen aikanaan Pyhärannan Säästöpankki sulki Pyhämaan ja Rohdaisten konttorit. Viime vuodet pankki on toiminut Ihodessa neljän työntekijän voimin.

Ennen Pyhärantaan siirtymistä Öhman oli toiminut reilut viisi vuotta Osuuspankkiryhmässä.

– Pankkiala oli opiskeluaikana yksi varteenotettavista mahdollisuuksista ja kun ensimmäinen kesätyöpaikka oli Osuuspankissa niin siitä sitten virta vei mukanaan. Pankkialan kokemusta on nyt koossa runsas vuosikymmen.

Öhman asuu Turussa, joten työpaikan siirtyminen Ihodesta Uuteenkaupunkiin ei juuri muutosta tuonut päivittäisiin rutiineihin.

– Ehkä työmatka lyheni muutamalla kilometrillä, mutta matka-aikaan taisi tulla saman verran minuutteja lisää.


Kalannin ja Pyhärannan Säästöpankkien fuusion seurauksena Ossi Öhmanin työpaikka siirtyi Ihodesta Uuteenkapunkiin.