Hangonsaaren penkereen leventämiselle Avi:n lupa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Väylävirastolle luvan Hangonsaaren ratapenkereen leventämiseen. Väylävirasto haki lupaa jo keväällä. Menossa olevan radan sähköistyksen yhteydessä rataosuudelle Hangonsaaren puoleisiin päähän rakennetaan ohitusraide ja se ei onnistu ilman penkereen levennystä.

Penkerettä levennetään pohjoispuolelta eli radan puolelta Kouklaisten saaren ja moottoriveneille tarkoitetun silta-aukon väliltä. Rakentaminen ajoittuu lupahakemuksen mukaan talviaikaan 2019-2020 ja kestää arvioiden mukaan 6-12 kuukautta. Raiteet rakennetaan arviolta kesällä 2020, jonka jälkeen tehdään maisemointi- ja viimeistelytyöt.

Penkerettä levennetään 360 metrin matkalta keskimäärin 8-10 metriä, leveimmillään noin 20 metriä. Louhetta tarvitaan noin 25 000 kuutiota.

Lisäksi Kouklaisten saaressa tehdään kallioleikkauksia. Penkereen länsipäässä oleva vesijohto siirretään, mutta lähialueella olevia sähköpylväitä ei tarvitse siirtää.


Hankkeesta annetuissa lausunnoissa ei esitetä seikkoja, jotka estäisivät luvan myöntämisen. Työn aikana voi vesi samentua, mutta pitkäaikaisia vaikutuksia siitä ei aiheutune. Pengerrys ei myöskään vaikuta kulkuaukkoon, koska se päättyy ennen sitä.

Luparatkaisussaan aluehallintovirasto arvelee, että hankkeesta ei aiheudu myöskään kenellekään vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Lupaan sisältyy normaaliin tapaan iso joukko määräyksiä, jotka koskevat mm. rakenteita, töiden suorittamista, kunnossapitoa jne.

Hakemus, selvitykset ja varsinainen lupapäätös löytyvät tästä.

Luvasta voi normaaliin tapaan valittaa Vaasan hallinto-oikeudella. Valitusaika päättyy 4.11.