Taas rakennuslupa unohtunut

Ensi viikolla kokoontuva ympäristö- ja lupalautakunta saa jälleen käsiteltäväkseen ilman rakennuslupaa aloitetun rakennustyön. Tapauksia on ollut kesän aikana useita.

Tällä kertaa kyse on kaupunkikiinteistöstä, Rantakatu 25:stä, jossa aikanaan sijaitsi alko ja elintarvikeliike.


Viikolla 35 eli elokuun lopulla rakennustarkastajan tietoon tuli, että rakennuksessa on aloitettu muutostyöt ilman rakennuslupaa. Rakennustarkastaja ilmoitti isännöitsijälle puhelimitse, että työtä ei saa jatkaa.

Muutamaa viikkoa myöhemmin, 16.10 rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri tekivät valvontakäynnin, jolloin ilmeni, että keskeytysmääräyksestä huolimatta rakennustöitä oli jatkettu.

Rakennustarkastaja lähetti saman päivänä kiinteistön omistajalle keskeytysmääräyksen ja pyysi kirjallista selvitystä asiasta. Kiinteistön omistaja ei ole selitystä toimittanut.


Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi ehdottaa tiistaina kokoontuvalle lautakunnalle, että se pitää keskeyttämisen voimassa, kunnes hankkeella on lainvoimainen rakennuslupa.

Samalla hän ehdottaa, että lautakunta ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voi pitää vähäisenä ja rakentamista on jatkettu suullisesta keskeytysmääräyksestä huolimatta.

Kiinteistön omistaa tulee myös suorittaa taksan mukainen 510 euron maksu rakennustyön keskeyttämisestä.