Kuntalaisaloite luovutettiin kaupungille

SiHy-hankkeen keskeyttämistä vaativa kuntalaisaloite luovutettiin tänään kaupunginjohtaja Atso Vainiolle. Aloitteen allekirjoitti 795 kuntalaista. Aloitteen tekijöiden puolesta sen luovuttivat Helena Vartiainen, Harto Forss, Matti Jussila, Maj-Brit Varpe ja Seppo Sjöblom.

Aloitteessa vaaditaan nykyisten koulurakennusten säilyttämistä, koska se aloitteen tekijöiden mielestä taloudellisesti halvempi ratkaisu ja sopii myös paremmin ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.

Hankkeesta päätettiin aikanaan valtuustossa yksimielisesti, mutta aloitteessa epäillään, että ovatko päättäjät päätöstä tehdessään olleet täysin tietoisia sen vaikutuksista.

Myös kaupungin talouden kestokykyä epäillään. Iso hanke nostaa painetta veroprosentin korotukselle ja vaarantaa kuntalaisten välttämättömät palvelut, todetaan aloitteessa.


Kaupunginjohtaja Atso Vainio toisti aiemman kantansa, että kritiikki ja kuntalaiskeskustelu on hyväksi, mutta muistutti, että sitä ei voida jatkaa loputtomasti.

– Taloutemme joutuu lähivuosina koville joka tapauksessa, tehdään uudisrakennus tai saneerauksia, mutta jotain on tehtävä, se lienee kaikille selvää.

Päätös on kaupungin historian suurin ja siksi on tärkeää, että se tehdään oikean tiedon pohjalta. Hankkeesta on laadittu paljon erilaisia selvityksiä ja niiden pohjalta on toimittu.

– Päätösten pohjana olevien selvitysten kritisointi on oikein, mutta ainakaan minun tiedossani ei ole, että kukaan olisi tuottamuksellisesti levittänyt väärää tietoa. Näin isossa hankkeessa on toki mahdollista, että joku asia on jäänyt avaamatta kunnolla.

Vainio totesi, että vastaus aloitteeseen pyritään laatimaan huolella, mutta mahdollisimman nopeasti.

– SiHy-asia on tulossa joulukuun valtuustoon ja jos valtuusto päättää, niin seuraavana päivänä lähtee tarjouspyyntö. Olisi hyvä, jos valtuustolla olisi tarjouspyynnöstä päätöstä tehtäessä käytössään vastaus aloitteeseen.


Artikkelikuva: Aloitteen luovutti kaupunginjohtaja Atso Vainiolle kunnallisneuvos Helena Vartiainen, istumassa vasemmalla Harto Forss, Seppo Sjöblom, Maj-Brit Varpe ja Matti Jussila.