Terveyskeskuksen purkupäätöksestä tehty oikaisuvaatimus

Eero Hento on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen syyskuun alussa tekemästä terveyskeskuksen purkamispäätöksestä. Kaupunginhallitus ottaa vaatimukseen kantaan maanantain kokouksessaan, kaupunginjohtaja Atso Vainion ehdotus on, että hallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.

Henton ensisijainen vaatimus on, että kaupunginhallitus kumoaa päätöksen ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi siten, että asiaan liittyvät tekniset raportit ja selvitykset julkaistaan.

Toissijainen vaatimus on, että päätös kumotaan ja terveyskeskusrakennus korjataan tai myydään.

Perusteluissa Hento väittää, että vaikka kyse on isosta periaatteellisesta asiasta, ei päättäjille ole jaettu raportteja tai selvityksiä, joiden perusteella purkamistarvetta on esityslistassa perusteltu.


Kaupunginhallituksen esityslistalla on Henton vaatimukseen vastattu pitkästi. Koko vastaus löytyy tästä.

Vastauksessa yksilöidään mitä raportteja ja missä vaiheessa päättäjille on esitetty ja millaisten päätösten kautta asia on luottamuselimissä edennyt.

Terveyskeskuksen myyntiä haittaava seikka on se, että rakennus sijaitsee sairaanhoitopiirin omistamalla tontilla ja vuokra-aika on lyhyt, lisäksi asemakaava rajoittaa rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa. Myyntiin olisi isäksi pitänyt saada sairaanhoitopiirin lupa.

– Tehdessään päätöksen purkamisesta 2.9 kaupunginhallitus oli täysin tietoinen terveyskeskuksen tilanteesta. Asiaa oli käsitelty eri kokouksissa ja tilaisuuksia 1,5 vuoden ajan ja asiassa oli valmistelun eri vaiheissa tehty lukuisia päätöksiä, jotka ovat lainvoimaisia, todetaan vastauksessa.


Vastauksessa todetaan myös, että kaikki aineisto on kaikissa vaiheissa ollut kaupunginhallituksen jäsenten käytettävissä. Niitä ei myöskään ole julistettu salaiseksi, joten jokaisella kuntalaisella on ollut mahdollisuus saada niistä tieto.

Lopuksi todetaankin, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole tuonut esille sellaisia seikkoja, joiden mukaan esitetyt vaatimukset olisivat tarkoituksenmukaisempia kuin purkupäätös eikä vaatimus siten anna aihetta päätöksen muuttamiseen.


Artikkelikuva: Kaupunginhallituksen tekemä terveyskeskuksen purkupäätös on kyseenalaistettu.