Seurakunta jättämässä isot talousratkaisut ensi vuodelle

Viikolla kokoontunut kirkkoneuvosto käsitteli tulevan vuoden talousarviota. Alustava talousarvio on koottu, mutta se on tosiaan alustava, sillä monta asiaa jää auki ja niiden osalta ratkaisu onkin siirtymässä talousarviovuoden puolelle. Lopullisesti talousarvion hyväksyy tietenkin kirkkovaltuusto.

Neuvoston pöytäkirjan liitteenä ei alustavaa talousarviota ole, mutta talouspäällikkö Tuija Lankisen esittelytekstistä ilmenee jotain sen sisällöstä.

Palkkasummaa on korotettu 1,5 prosenttia ja palautettu kiky-sopimuksen leikkaama lomaraha. Lisäksi mukana on peruspalkoista laskettu 1,7 prosentin suuruinen suoristuslisä ja järjestelyerä.

Vuosikate alustavassa talousarviossa on 400 euroa ylijäämäinen, mutta varsinainen tilikauden tulos osoittaa 293 200 euron alijäämää. Mahdollisia sijoitustuottoja ei ole huomioitu.


– Työalojen tekemällä 10 prosentin leikkauksella ostetusta palveluista sekä aineista ja tarvikkeista ei ole mahdollista päästä 100 000 euron suuruiseen säästöön, koska pakollisten palveluiden ja tarvikkeiden hinnat nousevat ja kiinteistöissä on joka vuosi pieniä korjaustarpeita, kirjoittaa Lankinen.

Myös alustava investointilista on tehty. Sillä olevat työt ovat niin pieniä että ne eivät ole varsinaisia investointeja lainkaan vaan tuloslaskelmaan kirjattavia korjaus- ja huoltotöitä.

– Tuloksen saaminen ylijäämäiseksi tai edes nollaan edellyttää isoja ratkaisuja paitsi henkilöstön osalta niin myös kiinteistöjen osalta.


Varsinaisena päätöksenä investointien osalta Lankinen esitti, että ensi vuonna toteutetaan Uuden kirkon invaluiska ja avainhallinta-, murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmä uusitaan. Koska hinnasta ei ole tietoa, ei niihin varata rahaa vaan päätös tehdään neuvostossa ja viedään valtuustoon.

Muut ensi vuoden hankkeet siirretään seuraaville vuosille.

Käyttötalouden osalta Lankisen esitys oli, että ensi vuoden talousarvioon viedään kohdistamattomia korjauksia palkkoihin, kuluihin ja tuottoihin ja niistä päätetään ensi vuoden aikana.

Neuvosto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.


Eli valtuustolle tuleva talousarvioehdotus ei sisällä, ainakaan kaikkia, kohdistettuja säästötoimia, menovähennyksiä tai tulolisäyksiä, vaan ratkaisut siirretään talousarviovuodelle.

Neuvostohan teki jo aiemmin äänestyksen jälkeen päätöksen, että tuta-menettely eli henkilökunnan irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista koskevat neuvottelut käynnistetään uuden kirkkoherran aloitettua tehtävässään eli aikaisintaan helmikuussa,

Tätä taustaa vasten ”avoin” talousarvio on jotenkin ymmärrettävä, mutta mitä pidemmälle toimet siirtyvät, sitä kovempia niiden pitää olla.

Ehdotus lähes kaikkien investointien siirtämisestä tulevaisuuteen osoittaa, että käyttötalouden puolellakaan ei helppoja ratkaisuja ole.

Seurakuntahan teki pari vuotta sitten ison mullistuksen taseeseen, jossa yhteydessä peruspääomasta siirrettiin reilu puoli miljoonaa euroa, jolla vuoden 2018 alijäämä saadaan katettua, mutta se oli ainutlaatuinen vempaus, jollaisia ei enää voi tehdä.


Artikkelikuva: Kirkkovaltuusto on saamassa osin avoimen talousarvion päätettäväkseen.