Bensavarkaita liikkeellä

Viikonlopun aikana on Paleninkujalla ja Zengerinkujalla porattu reiät henkilöauton polttoainetankkiin ja kahdesta autosta on anastettu polttoaineet.