Nuorisovaltuusto kannattaa SiHyä

Nuorisovaltuusto haluaa osaltaan tuoda nuorten äänen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamiseen. Nuorisovaltuusto on aktiivisesti seurannut hankkeen etenemistä, jonka lisäksi projektipäällikkö Marko Kivistö on käynyt esittelemässä projektin kulkua ja elementtejä kokouksissa.

Hankkeen arvoiksi on nostettu yhteisöllisyys, kohtaaminen ja luovuus. Kyseiset arvot ovat myös suuressa roolissa nuorten kasvussa ja kehityksessä. Ne tulevat vahvasti esille nuorisovaltuuston toiminnassa.

Uusi hyvinvointikeskus tukisi voimakkaasti arvoja ja osaltaan edistäisi uusikaupunkilaisten elämänlaatua. Se toisi yhteen uusia ihmisiä ja parantaisi nuorten koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia.


Useimmat nuorisovaltuustolaiset opiskelevat nykyisissä koulurakennuksissa ja ovatkin huolissaan rakennusten ja tilojen kunnosta. Toimintojen saman katon alle tuominen myös vähentää kulkemista, jolloin aikaa jää enemmän arkeen mm. läksyjen tekoon ja vapaa-aikaan läheisten kanssa. Monien eri palveluiden tuominen saman katon alle kuitenkin herätti keskustelua.

Nuorisovaltuuston toiminnan vahvoina teemoina ovat tänä syksynä olleet ympäristö- ja ilmastovaikuttaminen. Hyvinvointikeskuksen suunnitteluvaiheessa huomataan, että ne ovat otettu hyvin huomioon.

Nuorisovaltuusto toivoo, että myös jatkossa ympäristöasiat ovat läsnä päätettäessä uuden talon ratkaisuista. Nuorisovaltuusto on myös kampanjoinut somessa yksilön pienten ilmastotekojen puolesta.

Nuorisovaltuusto puoltaa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamista ja toivoo päättäjiltä rohkeita ja pitkälle kantavia päätöksiä.

Uudessakaupungissa 29.10.2019

Nuorisovaltuusto