SiHyn demotila alkaa hahmottua

Kaupungin keskustasta, VSP:n kiinteistöstä Pohjoistullikatu 11:stä SiHy-hankkeen demotilaksi vuokrattu tila on valmistumassa. Suurin osa kalusteista on jo paikallaan ja loputkin ovat tulossa lähipäivinä.

– SiHy-hanke on jo tilassa pitänyt omia työpalaverejaan, nyt viikonloppuna paikan valtaa pelitapahtuma, keskiviikkona 13. päivä tiloissa pidetään kansalaisopiston kurssi ja kaikille avoimet ovet ovat siis 16.11, kertoo projektipäällikkö Marko Kivistö.

Demotilasta ei tule SiHy-rakennusta pienoiskoossa eikä siellä olevia kalusteita ja ratkaisuja välttämättä suoraan siirretä uuteen rakennukseen.

– Ennen kaikkea tarkoitus on testata erilaisia ratkaisuja, jotta siinä vaiheessa kun kalustehankinnoista päätetään, ehkä parin vuoden päästä, niin meillä on omaa kokemusta vaihtoehdoista eikä kalustusta tarvitse päättää vain valmistajien kuvaston perusteella.


Demotilalle on toki muitakin tavoitteita kuin kalusteiden testaus. Tuleva pelitapahtuma, kurssit ja avoimet ovet ovat toimintaa siihen suuntaan, jota Marko Kivistö toivoo uudessa SiHy-keskuksen aikanaan olevan.

– Sen yksi pääajatus on olla kokoontumispaikka, tila jolla saadaan ihmiset yhteen. Samoissa tiloissa järjestetään monenlaista toimintaa ja kun ihmiset näkevät esimerkiksi omaan harrastukseensa mennessä jotain muuta kiinnostavaa, niin se ehkä avaa mieltä kokeilla itsekin jotain uutta eli tapahtuu spontaania innostusta.

Myöhemmin demotilassa pidetään ”oikeita” oppitunteja ja kursseja ja esimerkiksi yhdistykset voivat siellä pitää kokouksiaan.

Tila on jaettu tulevan SiHy-keskuksen ajatuksen mukaan eri alueisiin, on tutkimisen alue, tekemisen alue, vuorovaikutuksen alue ja kehollisuuden alue sekä erilliset rauhallisen syventymisen alueet. Tilojen välillä ei demotilassa ole seiniä, mutta sellaiset tulevat varsinaiseen rakennukseen.


Demotila toimii myös eräänlaisena ideasynnyttämönä. Koulu ja opetustila nähdään määrätynlaisena paikkana, mutta erilaisten vaihtoehtojen kautta pyritään avaamaan mielikuvitusta ja miettimään ja ajattelemaan, millainen se voisi olla.

– Uusi ei tietenkään ole mikään itseisarvo, eikä kaiken tarvitse olla uutta, mutta kun näkee erilaisen ratkaisun, niin se voi mielessä synnyttää vieläkin erilaisen ja toimivamman ratkaisun.

Demotila toimii myös innoittajana projektin tekijöille ja toivottavasti muillekin kävijöille. Kun näkee jotain konkreettista, niin se luo pitkässä hankkeessa uskoa, että se joskus valmistuu.


Kaupungin toiveet tulevat elinkaarimallilla toteutetussa ratkaisussa merkittävästi paremmin huomioitua kuin perinteisessä urakkamallissa.

– Meidän tapauksessa neuvottelukierroksia on vielä useita enemmän kuin muissa elinkaarihankkeissa on ollut. Palvelun tarjoajatkin ovat huomanneet, että se lopputuloksen kannalta tärkein vaihe ja siihen kannattaa panostaa, jotta lopputulos olisi molempien osapuolten kannalta mahdollisimman hyvä.

Hanke on aiheuttanut vilkasta julkista keskustelua viimeisten kuukausien aikana ja sitä on valtuusto- ja kuntalaisaloitteen kautta käsitelty luottamuselimissä kilpailumenettelyn ollessa menossa.

– Ei se välttämättä ole huono asia. Hanke on iso ja hyvä aina välillä kerrata kaikki asiat. Hankkeen etenemistä ja paikallista keskustelua seuraavat kyllä palveluntarjoajatkin ja monet muutkin tästä kiinnostuneet tahot.


Artikkelikuva: Demotila alkaa olla suunnitellussa mallissaan, 16.11 on avoimet ovet, jolloin kuka tahansa pääsee tutustumaan tilaan ja jo sitä ennen tilaissa on monenmoista toimintaa.

Demotila sijaitsee VSP:n kiinteistössä osoitteessa Pohjoistullikatu 11.