Alinenkatu 24:n ostaminen kaupungille palaa listalle

Alinenkatu 24 kiinteistön eli entisen Esko-Holvin myymälärakennuksen osto palaa reilun vuoden jälkeen kaupunginhallituksen asialistalle.

Viime vuoden kesäkuussa asiaa käsiteltiin Kuvataideseuran esityksen pohjalta. Seura toivoi, että kaupunki hankkisi talon ja toteuttaisi rakennuksesta eräänlaisen kulttuurikeskuksen.

Kulttuuripuolen virkamiehet ja tekninen johtaja eivät ostoa kannattaneet eikä myöskään asiaa käsitellyt kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta.


Kaupunginhallituksessa asia oli vähän myöhemmin. Kaupunginjohtaja Atso Vainio esitti silloin kiinteistön ostamista, mutta ei kulttuuritilaksi vaan ostoskeskukseksi.

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén oli kokouksessa esitellyt hahmotelmaa, jossa muodostettaisiin ostoskeskus em. kiinteistöstä, sen naapurista Säästöpankin kiinteistöstä ja kadun toisella puolella olevasta entisestä Ekan kiinteistöstä.

Kaupunginhallituksessa ostoehdotusta kannatti kaksi jäsentä, yhdeksän kannatti että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja ”siihen palataan, kun Aliseltakadulta on kokonaisvaltainen suunnitelma liiketoiminnan elävöittämiseksi kustannusarvioineen ja selvitys, mitä ko. kiinteistölle aiotaan tehdä.”


Nyt sellainen siis lienee olemassa, mutta hallituksen asialistasta tai liitteistä ei sen tarkempia suunnitelmia löydy kuin reilu vuosi sitten, päin vastoin.

Tekstissä todetaan vain, että kohteen sijainti keskustassa liikekadun varrella antaa sille huomattavan kehittämispotentiaalin, kohde soveltuu myös hyvin kiinteistöjalostukseen ja nämä seikat puoltavat sen hankkimista kaupungin omistukseen tässä vaiheessa.

Kaupungin tavoitteena on löytää toimija, joka rahoittaa ja rakentaa kiinteistölle uudisrakennuksen, tarvittaessa kaupunki voi laatia kaavamuutoksen, mikäli kiinteistön hyödyntäminen ja keskusta-alueen kehittäminen sitä edellyttää, jatkuu selvitys.

Asiasta on jo myyjän eli Suomen Kulttuurirahaston kanssa käyty neuvotteluja, sillä tekstissä todetaan, että kauppahinnaksi on sovittu 150 000 euroa, vuosi sitten puhuttiin vielä 160 000 eurosta.


Yleensä kun asia tulee palautuksen jälkeen uudelleen käsittelyyn, sisältää asiakohta myös edellisen käsittelyn tiedot, mutta tässä pykälässä niitä ei ollut, vaan tiedot piti kaivaa vanhoista pöytäkirjoista.


Artikkelikuva: Alinenkatu 24 osto kauoungille on ensi maanantaian kokoontuvan kauounginhallituksen listalla, ehdotus on, että kiinteistö ostetaan 150 000 eurolla.