Kaupunki sai nuorten ohjaus- ja palveluverkoston

Vakka-Suomessa on vuoden 2017 loppuun toiminut alueellinen ja monialainen yhteistyöryhmä, joka on koordinoinut nuorten ohjaus- ja palveluverkon toimintaa. Vuoden 2018 alusta kukin kunta on vastannut toiminnasta itse.

Uudessakaupungissa nimettiin viime vuonna opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka käsittelee myös nuorisolain määräämän nuorten ohjaus- ja palveluverkon asioita.

Erillisen ryhmän perustaminen ei ole järkevää ja siksi em. ryhmä onkin muuttanut nimensä Lasten ja nuorten moniammatillisen yhteistyön ohjausryhmä ja sen kokoonpanoa laajennetaan, jotta se täyttää lain vaatimukset.

Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ja siellä käsiteltävät asiat valmistelevat opetustoimenjohtaja, sosiaalityön johtaja, hyvinvointijohtaja ja nuorisopalvelujen vastaava.


Laissa nuorten ohjaus- ja palveluverkolle määriteltyjä tehtäviä ovat:

– koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista ja niiden perusteella arvioida tilannetta paikallisesti

– edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus

– suunnata ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi

– edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvien tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken


Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti keskiviikon kokouksessaan perustaa nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ja liittää sen osaksi edellä mainittua jo toimivaa yhteistyön ohjausryhmää.

Lautakunta nimesi ohjausryhmään edustajakseen Pilvi Marselan, lisäksi ohjausryhmään nimeävät edustajansa etsivä nuorisotyö, nuorten työpaja, työllisyyspalvelut, poliisi, puolustusvoimat ja siihen tulee myös nuorten ja maahanmuuttajien edustaja.