Sanna Hakala ei ota vastaan eläinlääkärin virkaa

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta valitsi syyskuussa avoinna olleeseen eläinlääkärin virkaan äänestyksen jälkeen Sanna Hakalan.

Hakijoita oli kaikkiaan kahdeksan, joista neljä haastateltiin. Haastattelijat esittivät Hakalan valintaa. Lautakunnan kokouksessa Marianne Jaakkola esitti ja Timo Jaakola kannatti Pauliina Raikusen valitsemista. Äänestyksessä he saivat myös kolmannen kannattajan, mutta ääni 7-3 valinta kallistui Hakalan suuntaan.

Valinnan jälkeen Jaakola esitti, että Hakalan kieltäytymisen varalle valitaan Pauliina Raikunen, mutta tämäkin ehdotus hävisi äänin 5-4.


Hakala on 24.10 ilmoittanut ympäristöterveydenhuollon johtajalle, että hän ei ota virkaa vastaan. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen on 14.11 viranhaltijapäätöksellä todennut, että Sanna Hakalan virkavaali vakinaisen eläinlääkärin virkaan raukeaa.

Koska lautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että ketään ei valita varalle, tulee viran täyttö vaatimaan uuden haun ja kestää aikansa.