Hallituksen tekemiä budjettimuutoksia

Kaupunginhallituksen budjettiesitys esiteltiin viime viikolla, ukinytin juttu tässä. Kaupunginjohtajan esitykseen hallitus teki käsittelyn aikana useita muutoksia ja myös äänesti kolme kertaa.

Osa muutoksista oli tekstilisäyksiä tai muokkauksia, mutta myös määrärahoja poistettiin, lisättiin tai siirrettiin.


Keskustan Mauri Kontun esityksestä lisättiin Pankkitien-Pruukintien kunnostukseen 350 000 euroa. Tie on ely-keskuksen hellässä huomassa, mutta huonokuntoisen, Kalannin keskusväylän korjaukseen ei tunnu rahaa löytyvän. Hallitus hyväksyi Kontun ehdotuksen yksimielisesti.


Kaupunginjohtaja oli omassa esityksessään karsinut nuorten kesätyöpaikkojen kuluista 20 000 euroa, mutta sdp:n Merja Kosken ehdotuksesta raha palautettiin yksimielisesti.


Kaupunginjohtajan esityksessä ollut kiinteistötyönjohtajan palkkaaminen ja siihen varattu 45 000 euron määräraha poistettiin. Poistoa ehdotti Merja Koski ja kannatti Heli-Päivikki Laurén, äänestyksessä heitä kannattivat myös Pentti Aitamurto, Jarmo Kolkka, Jaana Reijonsaari-Korsman, Heikki Wala ja Sami Virtanen, määrärahan puolella olivat Birgitta Runola, Raimo Löfstedtin tilalla kokouksessa ollut Timo Järvinen, Johanna Kutila ja Mauri Kontu.


Kaupunginjohtajan poistama Kuntoputken käyttöön perusopetukselle varattu 12 000 euroa ja lukiolle varattu 4000 euroa palautettiin. Palautusta ehdotti Merja Koski ja kannatti usea muu ja lopulta summa palautettiin yksimielisesti. Mauri Kontu oli jäävinä asian käsittelyn aikana poissa kokouksesta.


Palveluliikennekokeilun aloittamisesta äänestettiin. Kaupunginjohtajan pohjaehdotuksessa oli kokeilun aloittaminen, mutta keskustelun aikana Birgitta Runola ehdotti ja Raimo Löfstedt kannatti, että kokeilua ei toteuteta.

Äänestyksessä kokeilun aloittamista kannattivat Pentti Aitamurto, Jarmo Kolkka, Merja Koski, Heli-Päivikki Laurén, Jaana Reijonsaari-Korsman ja Heikki Wala, kokeilua vastustivat Mauri Kontu, Johanna Kutila, Raimo Löfstedt, Birgitta Runola ja Sami Virtanen eli kokeilu toteutetaan äänin 6-5.

Kokeilua varten talousarvioon on varattu 30 000 euroa.


Myytävien kiinteistöjen kohdalla Mauri Kontu ehdotti, että Kalantitaloa ei myydä, Heikki Wala kannatti. Äänestyksessä he jäivät kaksin, muut yhdeksän hallituksen jäsentä halusi pitää Kalantitalon myytävien listalla ja äänin 9-2 se sinne jäi.


Yksimielisesti kaupunginhallitus lisäsi talousarvioon oman alakohdan Investointiohjelmien kehittäminen. Sen sisällön ukinyt esittelee erillisessä jutussa.


Investointiohjelmaa käsiteltäessä hallitus siirsi yksimielisesti Rauhanpuiston kunnostukseen varatun 150 000 euroa vuodelle 2021.


Johanna Kutila ehdotti Raimo Löfstedtin kannattamana, että Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus -kohtaan ensi vuodelle varatusta 60 000 eurosta poistetaan 40 000 euroa. Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.


Samoin yksimielisesti poistettiin Pietolan pallokentän yläosan kunnostukseen varattu 80 000 euroa. Poistoa ehdotti Raimo Löfstedt ja kannattivat Birgitta Runola, Heli-Päivikki Laurén ja Mauri Kontu.


Lopullisesti talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto joulukuun alun kokouksessaan ja on mahdollista tai jopa todennäköistä, että jotkut edellä esitetyt asiat äänestyttävät valtuustoakin.

Talousarviota ja taloussuunnitelmaa käsiteltiin kahdessa eri kokouksessa, Ensimmäisessä kokouksessa Raimo Löfstedtin tilalla oli varajäsen Timo Järvinen, jälkimmäisessä kaikki varsinaiset jäsenet olivat paikalla.

Pöytäkirja, josta myös tehdyt tekstimuutokset löytyvät, löytyy tästä.