Investointiohjelma muuttuu rullaavaksi

Kaupungin investointiohjelmaa on paljon arvosteltu, ei ehkä niinkään sen sisältöä vaan toteutumattomuutta. Ohjelmassa on paljon asioita, jotka eivät vuoden aikana toteudu ja syitä ovat esimerkiksi rahoituksen puute tai suunnittelun viivästyminen.

Investointiohjelma laaditaan vuosittain aina kolmeksi seuraavaksi vuodeksi kerrallaan, jolloin seuraava vuosi on sitova ja kahden jälkimmäisen vuoden osalta investointeja tarkastellaan aina talousarvion teon yhteydessä uudelleen.

Investointien toteutumisaste onkin vuosittain alhainen, joskus jopa vain 50 prosenttia, mutta se ei anna oikeaa kuvaa investointien toteutuksesta, koska vuoden aikana on valmistunut paljon sellaisia investointeja, jotka ovat siirtyneet edelliseltä vuodelta.

Ei yhden vuoden osalta toteutumisaste näyttää liian pientä lukua ja asiaa tulisikin tarkastella pidemmällä ajanjaksolla.


Asian selkeyttämiseksi ja investointisuunnittelun jämäköittämiseksi kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion käsittelyn yhteydessä uuden toimintatavan.

Siinä investoinnit on jaettu kolmeen luokkaan sen mukaan, onko kyseessä vanhan korjaus, kunnossapito tai peruskorjaus, vanhan olemassa olevan käyttötarkoituksen muutos tai kokonaan uusi investointi.

Investoinnin panee vireille joku kaupungin toimija tai se voi tulla myös kuntalaisen aloitteesta. Vireillepanon yhteydessä määritellään sen kiireellisyysluokka, joka voi olla kiireellinen, lähivuosien aikana valmistuva tai pidemmän ajan investointi, joka vaatii pidempää valmisteluajankin.


Investointiohjelma laaditaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kolmen vuoden ajalle ns. rullaavana ohjelmana.

Uudet esitykset ohjelmaan tulee jättää toukokuun loppuun mennessä kaupunkisuunnitteluun, joka käy esitykset läpi yhdessä kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kanssa ja tämän jälkeen kaupunkisuunnittelu yhdessä teknisten ja ympäristöpalveluiden kanssa laatii aikataulun investoinneille.

Investointiohjelmaan hyväksytyt kohteet saavat budjetissa kolmen vuoden suunnittelu- ja valmisteluvarauksen sekä rakentamisrahan. Toteutumisastetta tarkastellaan jatkossa myös kokonaisuutena eli miten investoinnit ovat toteutuneet kolmen vuoden ajalla.

Kaupunginhallituksen pyrkimyksenä on, että jo vuoden 2021 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2022 – 2023 olisi investoinnit saatu esitettyä tällä mallilla.

Artikkelikuva: Kaupungin investointisuunnitelma laaditaan jatkossa rullaavasti kolmelle vuodelle