Tekla valitsi urakoitsijoita 720 000 euron edestä

Tekninen lautakunta valitsi tiistaisessa kokouksessa useita urakoitsijoita lähiajan töille.

Merituulikodin jäähdytysverkoston rakentamisen urakasta jätti määräaikaan mennessä tarjouksen kolme yritystä. Edullisimman tarjouksen teki Uudenkaupungin Rakennus-Putkitus Oy, jonka tarjous oli 164 800 euroa (alv 0). Hankkeelle on varattu 207 000 euron määräraha. Toteutus vaatii vielä kaupunginhallituksen luvan.

 

Autonrakentajantien varteen tulevan moduuliasuntojen tontin louhinta- ja maanrakennustyöt kiinnostivat kuutta yritystä niin paljon, että ne jättivät tarjouspyynnön. Kokonaistaloudellisin tarjouksista oli eurajokilaisen LM-Suomiset Oy:n 245 000 euron tarjous.

Tämä hanke käynnistyy nopeasti, sillä kaupunginhallitus antoi toteuttamisluvan jo maanantaina.

Urakkatarjouksessa määräpäivä on toukokuun puoliväli, mutta kaupunki toivoo, että homma olisi valmis jo huhtikuun lopulla, jotta moduuliasuntoja saataisiin paikalle nopeasti.

Tontista tulee aikanaan kaupungin varikko ja louhinta- ja maansiirto sekä muut valmistelutyöt tehdään jo nyt sitä silmällä pitäen.

 

Virastotalo Mörnen viemäriputkiston saneerauksesta tuli vain yksi tarjous, joten tarjouksia ei tarvinnut laittaa paremmuusjärjestykseen.

Newliner Suomi Oy:n jättämä tarjous oli 271 802,16 euroa, joka ylittää hankkeelle varatun määrärahan 51 802,16 eurolla.

Tekninen lautakunta oli kuitenkin sitä mieltä, että hanke toteutetaan ja puuttuva raha nipistetään jostain muualta ja hyväksyi sNewliner Suomi Oy:n hankkeen toteuttajaksi.

Hanke toteutetaan pääosin virastotalon ollessa heinäkuussa suljettuna. Hanke tarvitsee vielä kaupunginhallituksen hyväksynnän.